Impulzusok

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Zsoltár 50,12