Impulzusok

A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát.
Akik a halál országának árnyékában laknak,
azoknak világosság támad.
Nagy ujjongással töltöd el őket,
kitörő örömet adsz nekik.
Úgy örülnek majd színed előtt,
ahogy aratáskor szoktak örülni.

Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk,
s az ő vállára kerül az uralom.
Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó,
Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.

Iz 9,1-2,5