Impulzusok

Örüljetek az Úrban szüntelenül!
Újra csak azt mondom, örüljetek.
Méltányosságotokat ismerje meg mindenki!
Az Úr közel van.

Ne aggódjatok semmi miatt,
hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé,
hálaadástokkal együtt.

Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad,
megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.

(Fil 4,4-7 )