Cikkek, riportok

Sokféle tevékenységi területen dolgozunk. Fontos számunkra, hogy kísérjük az embereket az élet és a hit útján. Ezek a cikkek, apró mozaikkockaként, megmutatnak egy-egy részletet a munkánk során szerzett értékes tapasztalatokból…

Lelkek megkülönböztetése és döntés
Úgy a „lelkek” mint a „megkülönböztetés” kifejezés mindjárt az elején magyarázatra szorul. Először is mit jelent megkülönböztetni? Folytatás –>

Szeretetteljesebben…
Lelki életet komolyan, elkötelezetten élni akaró emberektől, hivatásukat kereső emberektől hallom gyakran a kérdést: Miben különbözik egyik lelkiség a másiktól? Folytatás –>

Cél
Korunk több motivációs trénerénél olvasom a követekező szempontokat: figyeld meg milyen vágyak mozgatnak, higgyél bennük és vágyaidból kiindulva minél pontosabban, konkrétabban fogalmazd meg a céljaidat. Folytatás –>

Isten újra fel fog kérni!
Táncra biztatott Piroska nővér az erdélyi Nárciszfesztiválon
A Magyar Kurír egy különleges hagyományról számolt be Oroszhegyen, a Nárciszfesztiválról, amelyen nem csak az ünneplés, de Isten dicsőítése sem maradt el. Május 19-én Darvas Piroska segítőnővér táncra biztatta a résztvevőket…
A beszámoló –>

A komfortzónából kimozdító erős vágy
Vallomások egy szerzetesség felé vezető útról
Az életét átformáló „nagy kalandról“ beszélgettünk örökfogadalmi ünnepsége végén Jakabos Adéllal, aki 2017. szeptember 2-án, Csíkszentdomokoson, kötelezte el magát végérvényesen a Segítő Nővérek Kongregációjában.
(Megjelent a „Vasárnap“ katolikus hetilapban 2017. szeptember 17-én, XXVII. évfolyam, 38. szám)
Folytatás –>

Veszteséggel élünk, de a remény fényében járunk
Egy beszélgetés Tegzes Katalin nővérrel a gyászról és a vigaszról… (Magyar Kurír)
https://www.magyarkurir.hu/hirek

Elveszteni és megtalálni saját magamat
Sokszor kísér Karl Rahner gondolata, aki a hétköznapok misztikájáról beszél, arról, hogy a hétköznapok egyhangúsága, mely gyakran unalmas és monoton, az Istennel való találkozásnak lehet igazi helye…
Folytatás –>

Szereted Isten tűzét és ezt másokban is lángra gyújtod
Számomra az „Isten tűze” kifejezés az Ő jelenlétére utal. A Kivonulás könyvében olvashatjuk, hogy az Úr tűzoszlop formájában, éjjel izrael népe előtt vonult, hogy világítson nekik. Ahol ez a tűz érezhetővé válik, ott Isten jelenléte lesz érzékelhető, és megérinthető…
Folytatás –>

Benyomások egy székelyföldi tábor után
Veronika és Margó osztanak meg néhány gondolatot a domokosi táborban szerzett élményeikről
“Első nap: egy lóerős szekér, második nap: két lóerős szekér, harmadik nap: kb. száz lóerős szekér, azaz egy traktor.” Talán ez a viccelődés, hogy hány lóból lesz egy traktor, ez ad a legjobb rálátást a táborban szerzett tapasztalatok kettőségéről.
Folytatás ->

Beszámoló a VakációsBúcsúztatóról Csíkdánfalván
Szeptember végén VakációsBúcsúztató volt Csíkdánfalván Kelemen Erzsébet és Szőcs Judit hitoktató-tanárnők valamint munkatársaik szervezésében, melyen közel 150 gyermek-fiatal, minden korosztály képviselte magát…
Folytatás –>

Gondolatok a Segítőnővérek karizmájáról a megszentelt élet évében
Amikor meghív bennünket Ferenc pápa arra, hogy ünnepeljük meg az egyházban a megszentelt élet évét, akkor azt kívánja, hogy részesüljünk mindannyian azokban a kegyelmekben, amelyeket a megszentelt élet hordoz. Erre készülve, azt kerestem, hogy mi lehetett az a kegyelem, amelyben a mi szerzetesi közösségünk részesült és amlyet megoszthatunk veletek…
Folytatás –>

Hirtelen váltás?
Bereczki Silvia sa
Megjelent a Vasárnap erdélyi katolikus hetilap 2015. február 15-i számában.

Álarcok, jelmezek, tánc, mulatság, vidámság jellemzik sokak számára ezeket a napokat. Farsang–temetések, és sok helyen egy utolsó nagy bál húshagyó kedden. Aztán – hithű helyeken – éjfélkor elnémul a zene, leáll a forgatag, és következhet a „memento mori“, a hamvazkodás. És ez így van rendjén, hiszen „mindennek megvan az ideje“ (ld. Préd 3,1–8.).

A kérdés csupán az, mit kezdünk ezzel az átmenettel. Mert ha a derűt és életkedvet a harsány mulatsággal és a farsangi jelmezekkel együtt elcsomagoljuk, és ha a nagyböjti szent időt a búskomorság, a hamuszürkeség idejének éljük meg, akkor nemcsak természetellenes váltást erőltetünk magunkra, hanem az Evangélium üzenetétől is eltávolodunk…
Folytatás –>

A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig
– Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról
Részlet egy tanulmányból:

Jézus Krisztus küldetésében való részesedés
Bereczki Silvia sa

„Jézus Krisztus szeretete hívott egybe minket. Jézus Krisztus, akit az Atya küldött, követésére hív minket, hogy osztozzunk küldetésében“ – olvashatjuk a rend Szabályzatában (Sz. 15). A Jézus Krisztushoz való kapcsolódás, az Ő küldetésében való osztozás egyszerre jelent:
– állandó változást, úton levést, különféle élethelyzetekkel való szembesülést és
– az állandóságot a változásban.
Folytatás –>

A tanulmány a következő kötet számára készült:
MINDEN KEGYELEM!
A 65 ÉVES JAKUBINYI GYÖRGY ÉRSEK KÖSZÖNTÉSE
Szerkesztők: Marton József, Oláh Zoltán
SZENT ISTVÁN TÁRSULAT-Verbum, BUDAPEST-KOLOZSVÁR 2011

A teljes tanulmány (9 oldal) lehívható PDF- dokumentum formájában (483 KB)

Egy beszélgetés a lelkigyakorlatról…
Darvas Piroska sa

Mire jó egy mai fiatalnak, felnőttnek egy általatok kínált lelkigyakorlat? Konkrétan miben tud segíteni? Van hatása? Tartós tud lenni a hatása? (hiszen visszaáll a rohanásba, és vége a csendnek…)

Mindenkinek van órája, de senkinek sincs ideje – mondja egyik amerikai gondolkodó. Emberi kapcsolatainkban olykor szükséges, hogy hosszabban, intenzívebben időt szánjunk egymásra, pl. a szabadság, egy utazás, egy hétvége. Vagy szakmánkban is többször előfordul, hogy egy-egy továbbképzőre van szükségünk. Ugyanígy van ez az Istennel való kapcsolatunkban, az imaéletünkben is. A lelkigyakorlatok ilyen időszak.
Folytatás –>

Gondolatok a Tisztítótűzről
Cristiane Hourticq sa

A rend elnevezése: „A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek“. Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni?

A „purgatoire“ szót a román nyelvek használják, és ez a szó a tisztítással, tisztulással van kapcsolatban. A germán nyelvek a „Fegfeuer“ szót használják. Itt a középpontban a tűz képe áll. Sokan jelenítették meg ezt a tűzet a művészetben, de ezek ma már nem jelentnek nagy segítséget számunkra: mert ezek a képek sínylődő emberekről szólnak. Az ezzel összefüggésben használt kifejezések is sokszor egy „könyvelő“, „számító“ Istenre utalnak. Mindent úgy ábrázoltak, mintha tudták volna, milyen a túlvilág és hogy mi történik ott.
Folytatás –>

Remény, mely szabaddá tesz az életre
Regina Stallbaumer sa

Hogyan tudok bánni az árnyoldalaimmal? A Segítő Nővérek karizmája a saját személyes kríziseinkre irányítja figyelmünket és ebben mutat egy reményteljes távlatot.

Életünkben újra és újra belebotlunk saját határainkba, gyengeségeinkbe és néha felmerül bennünk a kérdés: Ez valóban én vagyok? Aggresszió, félelmek, irigység, felfuvalkodottság stb. – sokszor ezek határozzák meg észlelésünket, érzékelésünket és cselekedeteinket, és általában egész kicsi dolgokban mutatkoznak meg. Csakhogy legszívesebben ezt az oldalunkat elrejtenénk magunk elől, hogy ne is kelljen látnunk azt.
Folytatás –>