Rendi központ

VILÁGSZERTE: Rendi központ + Határok nélkül

A Segítő Nővérek Kongregációja pápai jogú szerzetes közösség. Tartományokra van felosztva. A teljes vezetés, illetve a felelősség a generális főnöknő és a generális tanács kezében van.
Székhelyük Párizsban van, azon a helyen, ahol 1856-ban megalakult az első közösség. Itt, a „Barouillère-ben“, kapnak helyet a különböző nagy nemzetközi nővér találkozók.

Nevünk rövidítése sa az egész világon ugyanaz.
Eredete: „société des auxiliatrices“ = sa (jelentése: Segítő Nővérek Közössége)

Küldetésünk a világba szól

Találkozó a konstitúcióról – online

Általános káptalan, 2019. augusztus

Ideiglenes fogadalmasok nemzetközi találkozója

Nemzetközi noviciátus találkozó

Nemzetközi terciátus

Gazdasági felelősök nemzetközi találkozója

Különböző találkozók

A rendi központ épülete