Csíkszentdomokos

A Közép-Európa Tartományhoz a következő országok tartoznak:
Németország, Ausztria, Magyarország és Románia.

ROMÁNIA: Csíkszentdomokos + Marosvásárhely + Gyergyószentmiklós+Kolozsvár

Csíkszentdomokos a Kárpátokban a Fecsíki-medence legészakibb és legnagyobb települése. A faluból kilátás nyílik a Nagy-Hagymásra és az Egyeskőre. Nevét Szent Domokosról kapta. Lakosainak száma megközelíti a 6400 főt.

Az Árpádházi Szent Margit Lelkigyakorlatos ház 1992-1994 között épült boldogemlékű Márton Áron püspök úr akarata szerint a Gyulafehérvári Főegyházmegye és a csíkszentdomokosi egyházközség segítségével. Márton püspök prófétai előrelátással érzékelte annak szükségességét, hogy szülőfalujában egy olyan rendház épüljön, amely egyben lelkigyakorlatos ház és képzési központ is, főként gyermekek, fiatalok és nők számára.

A ház nyitott az Egyházmegye és ennek határain túlról érkező szentignáci lelkigyakorlatok után érdeklődő felnőttek részére. Lelkiségi és tematikus programokon részt vesznek helybeliek és távolabbról érkezők egyaránt. A rendház különböző csoportoknak, rendezvényeknek ad helyet: Tenyeres-Talpas néptánccsoport, kamilliánus csoport, gyászolók csoportja, Házas Hétvége, ifjúsági csoport, Caritas által szervezet csoportok, ÉLEK csoport… A rendház kápolnája nyitott mindazok számára, akik Isten jelenlétében szeretnének elcsendesedni, életüket rendezni, megpihenni, töltekezni. Ezt segítve, személyes lelki kíséretet is biztosítunk.

Jelenleg három nővér lakik a rendházban, akik a lelki programok mellett különböző területeken dolgoznak, mint kórházpasztoráció (www.kronikaonline.ro), ifjúsági munka, mozgásfejlesztés (www.kinaesthetics.ro), korrepetálás, családlátogatás…

Kapcsolat

Isten szeretete egy testté egyesít bennünket