Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

Teremtésvédelem az erdélyi segítő nővéreknél
Ferenc pápa a Laudato si’ kezdetű enciklikájában nagyon szépen fogalmaz: „Mi magunk is föld vagyunk. Testünket a bolygó elemei alkotják, annak levegőjét lélegezzük be, annak vize éltet és frissít bennünket.”
Megváltozott körülmények között élünk. Nagyanyánk tudta, hogy amije van, abból mi lesz, és ha már hasznavehetetlen, akkor mi a megoldás rá… Csillag Csilla segítőnővér a csíkszentdomokosi rendház komposztládájával nevezett be a II. Csíki Komposztáló-versenyre. Őt kérdeztük.

Örökre. Katharina Fuchs nővér örök fogadalmat tett
Mindenszentek ünnepén, 2021.november elsején Katharina Fuchs nővér a salzburgi Kapucinusok templomában örök fogadalmat tett. A 44 éves Katharina nővér, aki Graz-ból származik, és aki 2015-ben tett első fogadalmat , az utóbbi években a salzburgi egyetemi lelkészségen és a hivatás pasztoráció területén dolgozott.
Ezen az ünnepen köszöntötte a közösség Tomka Magdolna, Mihály Marika nővéreket, akik 25 éves szerzetesi jubileumot ünnepeltek, és Annemarie Schmid nővért, aki 50 szerzetesi jubileumát ünnepelte.
A jó Isten áldása kísérje életüket, és adjon erőt hivatásuk megéléséhez.


További képek

Fogadalomújítás
Így számol be Hadnagy Margó nővér a fogadalomújitásáról: még augusztusban, egyik vasárnap egy nagyon szép ünnepünk volt. Nálunk, segítő nővéreknél az örökfogadalom előtt meg-megújítjuk a szövetség kötést – ezt nevezzük fogadalom újításnak. Most az én fogadalom újításomat ünnepeltük: a rend néz engem, én nézem, mindazt ami történt bennem, s körülöttem az elmúlt három évben, és az Élet jeleit látjuk, megküzdött reményt látunk, van ebben a közös útban valami tiszta öröm. Ezt ünnepeltük előbb egy szép szentmisén s aztán a kertben 🙂

Amit élünk, azt osztjuk meg
Hogyan táplálkozunk lelki kincseinkből és miként próbáljuk szerzetesközösségünk sajátos adományait másokkal megosztani? Avagy: miként mutatkozik meg karizmánk a mindennapjainkban, közösségeinkben és hogyan akarjuk azt másoknak felkínálni? – ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk hangsúlyosan az Erdélyben élő segítő nővérek találkozóján. Tovább…

Jubileumi hálaadás
Idén szeptember nyolcadikán, Kisboldogasszony napjának estéjén tucatnyi ember gyűlt össze a Segítő Nővérek Kongregációjának nyíregyházi rendházánál. Az érkezők egy belvárosi társasház emeletére, egy puritán, ámde barátságos kis lakásba igyekeztek, ahol Sr. Tomka Magdolna sa. ünnepelte 25 éves fogadalmi jubileumát barátai és rendtársai körében. Ez alkalommal készült interjút a dnyem.hu oldalon olvasható.

Nyílt nap a segítő nővérek közösségében
A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Közössége idén ünnepli alapítónője, a Gondviselésről Nevezett Boldog Mária égi születésnapjának 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból nyílt napot szerveztek szeptember 18-án az erdélyi nővérek a csíkszentdomokosi Szent Margit Házban és az annak az udvarán felállított sátorban. Erről olvashatnak a romkat.ro oldalán.


További képek

Örökfogadalmas nővérek találkozója Csíkszentdomokoson
A tartomány 4 országából találkoztak nővéreink 2021. augusztus 20 és 22 között Erdélyben. A találkozó fő témája az „Interkultúralitás“ volt. Meséltünk egymásnak arról, hogy milyen családban nőttünk fel, milyen külföldi tapasztalataink vannak illetve, hogy a mi „segítőnővéri kutúránkat“ mi határozza meg. A vasárnapi kiránduláson izelítőt kaphatunk a gyimesi kultúrából egy falumúzeumban, majd meglátogattuk egy nővértársunk családját illetve elmentünk az „ezer éves határig“.


További képek

Terciátus-találkozó
Augusztus 9-20 között volt Párizsban a terciátus találkozó, amely a képzésünk része és egy évig tart. A nővérek már több éve élik küldetésüket a közösségeinkben. Ezen a találkozón szeméylesen és közösen is visszatekintenek az eddig megtett útra, arra, ahogyan Isten jelen volt az életükben, és örültek az együttlétnek. A nővérek Erdélyből, Ausztriából, Németországból, Svájcból, Olaszországból és Franciaországból voltak.


További képek

Ideiglenes fogadalmas nővértársaink találkozása Csobánkán
Július 25-31. között öt országból találkoztak nővértársaink az interkulturalitás témakörében – ezáltal a téma még konkrétabbá és kézzelfoghatóbbá vált. A „Single Story“ ötletéből meritve tartottak megosztást arról, hogy milyen hatással van a kultúra, az ország, a család, a közösség a gondolkodásukra, a magukhoz és másokhoz való viszonyulásukban,ily módon utaztak Európa kőlönböző országaiba.


További képek

Találkozások
Az interkulturalitás témája mentén 2021. július 8-10 között Csobánkán találkoztak nővértársaink, akik tartományunk különböző országaiban élnek. A sokszínű és gazdag program lehetőséget adott mély személyes beszélgetésekre, önfeledt kacagásra, és arra, hogy egymást a másságunkban megismerjük, s ezáltal mélyebben megértsük és elfogadjuk.

Interkulturalitás
Junius 3-6 között Erdélyben és Németországban élő nővérek, valamint május 13-16 között a Magyarországon és Ausztriában élő nővérek online találkozót tartottak az interkulturalítás témakörében. Először a kultura, az interkulturalítás, mint fogalom, azután a saját kulturális örökség, annak lenyomata, és mindennek a hatása a tartományra; ezen túl a különbözőségek és a közös vonások, és mindaz, ami minket, segítőnővéreket meghatároz.


Szerzetesek napja Csíkszentdomokoson
A Márton Áron nagykilenced keretében a segítő nővérek Csíkszentdomokoson szerveztek szerzetesi találkozót.
A romkat.ro oldalán lehet olvasni az eseményről.

Együtt az úton
2021.május 1-3 között Csíkszentdomokoson találkoztak az Erdélyben élő segítőnővérek. Noha mi együtt tudtunk lenni, azért a járvány éreztette hatását, hisz Magdi és Vanda nővértársaink on-line módon moderálták a találkozót. A személyes egymásrafigyelés, a közös ima és útkeresés ismét megerősítették összetartozásunkat.

Új kezdet München-ben
Müncheni közösségünk a Neuperlach városrészbe költözik, amelynek keleti részét bővítették. Egy régi kavicsbánya területén, egyik még megmaradt szabad földterületen építették fel az új lakótelepet. Körülbelül 12,8 hektárnyi területen 1300 lakást építettek, 3000 ember számára, ahol bérlakások, saját tulajdonú lakások, kereskedelmi épületek, gyerek-foglalkoztatók és zöldterület található. Mint kicsi mustármag érkezünk oda, azzal a vággyal, hogy gyökeret eresszünk. Érdeklődve várjuk, hogy segítőnővéri hivatásunkat miként fedezzük fel ott és azok között az emberek között, és miként tudjuk ott élni hivatásunkat.
Többet erről a közösség oldalánál.

A függőség és a bántalmazás összefüggései – és a kivezető út
Kedves Rita segítőnővér egy Caritas felmérés kapcsán beszél a függőség és a bántalmazás összefüggéseiről, a társadalmi hatásról, a változás lehetőségeiről. Az interjú a caritas-ab.ro oldalon olvasható.

Öröm, szépség és emberi méltóság egy lepratelepen
A napokban, január 30-án volt a lepra elleni küzdelem világnapja. A lepra ma is létező betegség, évi kb. 200.000 új megbetegedéssel. A katolikus világ pedig ma ünnepli Urunk bemutatását a templomban, hagyományos nevén „Gyertyaszentelő Boldogasszonyt”, amely az Istennek szenteltek ünnepe is. Tomka Magdi nővér, a Segítő Nővérek Kongregációjának szerzetese a leprások között átélt felejthetetlen élményéről ír. Erről olvashatnak az ujvarosonline.hu oldalán

Vele élni, szolgálni, gyümölcsözővé tenni mindent
Hálával tölt el az a felismerés, hogy Isten velem volt és velem van életem szép és nehéz pillanataiban is, ő ad értelmet életemnek. Visszatekintve azt kell mondanom, a kihívások és nehézségek is, habár szenvedést okoztak, belső elfogadás és munka által lassan drágagyönggyé váltak, megerősítettek és megajándékoztak. – vallja Mihály Mária segítőnővér, jubiláns szerzetes. A teljes interjú a romkat.ro oldalán olvasható.

Minden jóban segíteni
„A betegség (…) a szenvedések, a magány és a lemondás, egyúttal azonban a békében, az örömben és a hűségben való növekedés forrása is. Jézus Krisztus ezáltal különleges módon részesít minket a húsvét titkában. A betegség (…) arra szólít fel minket, hogy segítőnővéri hivatásunkat egy mélyebb szinten éljük meg.” (A Segítő Nővérek Szabályzata) Bara Irénke tizenkilenc tevékeny és gyümölcsöző segítőnővéri év után, immár hat esztendeje a küldetés e „mélyebb szintű” megélésére hivatott betegsége miatt. Interjú helyett Bara Irénke egy régebbi írását közöljük, amelyben Irénke nemcsak a rend karizmájának egyik alapvonásáról vall, hanem gyakorlásra is hívja az olvasót.
A teljes cikk a romkat.ro oldalon tekinthető meg.

Együtt járni a tisztító szeretet útját
A belső fejlődési út mentén vált bennem mély bizonyossággá az, hogy Isten segítőnővérnek hívott el, hogy ez az az út, ahol ő teljessé tud tenni. S ez a bizonyosság napról napra mélyül – vallja a Kedves Rita segítőnővér. Hivatásáról, a szerzetesi élet szép pillanatairól, küldetésének súlypontjairól kérdeztük. Erről olvashatnak a romkat.ro oldalon.

Segítő Nővérek a reményről a határokról…
Egy kis videóban több segítőnővér arról beszél illetve megpróbálja egy gesztussal kifejezni, hogy mit jelent számára a remény, a határok túllépése… tovább a videóhoz –>