Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

Mindennapok lelkigyakorlata az adventben
szentignáci ima a hétköznapokban, ima és megosztás csoportban, segédanyag az imagyakorlatokhoz
2019. november 19 – december 17. között
Kísérők: Darvas Piroska sa, Demeter Zsuzsa
Helyszín: Caritas – Szent Imre Ifjúsági Központ
Csíkszereda, Petőfi Sándor u., 39 sz.
Bejelentkezés: Ferenczi Gabriella – tel: 07402447
Jelentkezési határidő: 2019. november 15
Plakát

Komatál közösség Csobánkán
Az apró zsáktelepülés – Csobánka – újranépesedése az utóbbi években érezhetően megindult, sokan költöznek a faluba – jellemzően fiatal családosok – így hála Istennek a gyermekek száma is növekszik. Tavaly a Szent Anna templomot rendszeresen látogató anyák, asszonyok körében merült fel az igény egy olyan helyi közösség létrehozására, amely lehetőséget kínál számukra a találkozásra, és arra, hogy minőségi időt tölthessenek együtt. A szervezkedést Ilyés Erika nővér, a Segítő Nővérek Kongregáció tagja vállalta magára…
A cikk folytatása a www.komatalprogram.hu honlapon…

Rácsodálkozni Isten kreativitására és bőkezűségére
Heteken át, újra meg újra üdvözlőlapokat olvasgatni, azok üzenetével imádkozni rendkívüli örömöt jelenthet. El tudjuk egyáltalán képzelni, hogy ilyesmi is lehetséges? Hogyan jut eszembe ilyesmi? Egyszerűen úgy, hogy ez volt Both Vanda válasza, amikor bő három héttel a Segítő Nővérek Kongregációjában tett örökfogadalma után megkérdeztem, hogy van…
Folytatás a www.romkat.ro oldalon…

Együttműködésre és éberségre hív a Lélek
Huszonegy országból gyűltek össze képviselők a Segítő Nővérek Kongregációjának párizsi anyaházában a hatévenként megszervezett, idén közel négy héten át tartó általános káptalanjára. Erdélyből ez alkalommal Kedves Rita, a gyergyószentmiklósi közösség tagja vett részt a döntéshozó testületben.
Folytatás a www.romkat.ro oldalon…

Lélektúra a Segítő Nővérekhez Csobánkára
Hogy lehet az, hogy folyamatosan lefelé megyünk, mégis egyre emelkedünk?
Ez a lélektúra! Dobogókőről indulva, a Pilis vadregényes útjait járva, különleges helyein (Zsivány-sziklák, Ördög-lyuk, Ciszter-romok, Dera-szurdok, Csobánkai szentkút) megállva…
Folytatás

Népi bútorfestő tábor Nagytusnádon
A hagyományos székely népi bútorfestés megismerésével, alapjainak elsajátításával ismerkedhetett meg az a tíz személyből álló csoport, akik Darvas Piroska segítőnővér szervezésében Nagytusnádon részt vettek szeptember 19-22.-én a népi bútorfestő táborban…
Folytatás–>

Örökfogadalmat ünnepelt
…a Segítő Nővérek Kongregációja Csíkszentdomokoson Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén…
Folytatás–>

Imaiskola a Segítő Nővéreknél
Első alkalom időpontja: 2019. szeptember 19., 19:30-tól
Hely: Nyíregyháza, Sólyom utca 39.1./2.
További információ: tomka.magdolna@segitonoverek.info
mobil: +36 30 510 99 38

Örökfogadalmi ünnepség
2019. szeptember 14-én, Csíkszentdomokoson ünnepélyes szentmise keretében egy nővér örökfogadalmat tett.


További fotók –>

Örökfogadalmi és első fogadalmi ünnepség
2019. szeptember 8-án, Münchenben ünnepélyes szentmise keretében két nővér tette le az örökfogadalmát és egy nővér az első fogadalmát.


További fotók –>

Örökfogadalmas nővérek találkozója
Augusztus végén megtelt a csobánkai rendház a tartomány különböző sarkából érkező nővérekkel. A találkozó témája „A remény“. Egy nemrég megjelent könyv gondolatait mélyítették el a résztvevők, illetve tették még előbbé saját tapasztalataik megosztásával. Közös ima, filmnézés és egy közös kirándulás tette a találkozót felejthetetlenné.


További fotók –>

Az új általános tanács
Az általános káptalan megválasztotta az új általános tanácsot, mely ismét különböző nemzetiségű nővérekből áll. A Rend általános főnöknője továbbra is Gudrun Bohle nővér. A káptalan záró miséjén a küldötteken kívül, tartományunkból is többen vettek részt, közülük néhányan más országokban teljesítik küldetésüket.

Általános káptalan
2019. augusztus 3-án ünnepélyes szentmise keretében megkezdődött, Párizsban, a 21. általános káptalan. A francia fővárosban lévő anyaházunkba a világ minden tájáról érkeztek a tartományok, házcsoportok vezetői és küldöttei. A káptalan alatt sok kérdés kerül majd megvitatásra. Sor kerül majd egy új általános vezetés (elöljáró és a tanács) megválasztására, valamint az elkövetkező évek terveinek előkészítésére. Az általános káptalan 2019. augusztus 26-án ér majd véget. Tartományunkból négy nővér vesz részt rajta küldöttként.

„magis“ találkozó Litvániában
2019. július 23 – 31. között Litvániában és Lettországban került megrendezésre a szentignáci „magis“ találkozó. A résztvevők, kb. 200-an, Európa különböző országaiból érkeztek és először a kiscsoportokba kerülve különböző projektekben vettek részt (színház, természetvédelem, zarándoklat, szociális tevékenység…). Ezt követően a litván Kaunasban gyűltek össze egy közös megosztásra és a program lezárására. A mindennapok alappillére volt, a különböző projektekben való részvétel mellett, a reggeli áhítat, a szentmise, a visszapillantás imája és egy megosztás a kiscsoportban. Négy segítőnővér is résztvett a találkozón a fiatalok lelki kísérőjeként. Az egymással eltöltött napok sok örömet hoztak, segítettek a hit elmélyítésében és sok új tapasztalat megszerzésében. A program végén a résztvevők így búcsúztak egymástól: „Találkozzunk jövőre, 2020. augusztus 1. és 9. között!“

Egy találkozó a „Remény“ témában
2019. július 10 – 14. között Salzburgban találkoztak az örökfogadalmas nővérek. A találkozó témája a „Remény“. Ez egy kulcsszó a segítőnővéreknél. Nemrég ebben a témában jelent meg német nyelven egy könyv is, melyet Sr. Christa Baich, Sr. Dorothea Gnau és Sr. Christine Klimann segítőnővérek írtak. E könyv szolgált a megosztások alapjául. A találkozó alatt lehetőség volt egy szép kirándulásra a környező szép természetben.

Csillag Csilla nővér kórházi lelkigondozói munkájáról
olvashatnak a kronika.ro honlapon:
Reményt, hitet visz a betegeknek, amikor délutánonként bekopog a kórtermek ajtaján, megnyugvást nyújt a haldoklóknak, vigaszt a hozzátartozóknak. Segít közelebb kerülni Istenhez, saját lelkivilágukhoz, átvállal a lelki terhek cipeléséből.
Teljes cikk–>

Isten újra fel fog kérni!
Táncra biztatott Piroska nővér az erdélyi Nárciszfesztiválon
A Magyar Kurír egy különleges hagyományról számolt be Oroszhegyen, a Nárciszfesztiválról, amelyen nem csak az ünneplés, de Isten dicsőítése sem maradt el. Május 19-én Darvas Piroska segítőnővér táncra biztatta a résztvevőket…
A beszámoló –>

Nyílt nap a segítőnővérek rendházában Nyíregyházán
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapján egy beszélgetést olvashatunk a segítőnővérekkel, mely a rendházunk nyílt napján készült…
A teljes interjú –>

„A világ fejre állt“ – Kettős országtalálkozó (Magyarország-Románia)
A húsvéti idő harmadik hétvégéjén Csobánkán találkoztak a Romániában és Magyarországon élő nővérek. A találkozó alatt Ferenc pápa „Laudato si“, 2015-ben megjelent enciklikájával foglalkoztak. A különböző megosztások alatt vált lehetővé az, hogy az általunk jól ismert világ „fejre állt“ és arra hívott meg bennünket, hogy egy más szemszögből szemléljük a valóságát. Ebben az enciklikában a pápa tudatosan fordul minden emberhez és mindannyiunkat felszólít arra, hogy ne legyünk süketek, hogy halljuk meg az elnyomottak és szegények kiáltását, valamint a szenvedő Földünk és a természet sóhaját. Szeretnénk közösen keresni a mindennapokban a lehetőségeket, hogy még felelősségteljesebben tudjunk a „közös házunkkal“, ahogy Ferenc pápa a Földet nevezi, bánni.


További fotók –>

Segítő Nővérek a Katolikus Krónikában…
https://www.mediaklikk.hu/video/katolikus-kronika-2018-02-25-i-adas/#

Jakabos Adél nővér munkájáról…
Az Erdélyi Magyar Televízió az „Artériák“ című kisfilmben bemutatja a Jakabos Adél nővér munkáját, aki a Gyulafehérvári Caritas munkatársa. A Caritas egy kiterjedt hálózatot épített ki Erdélyben az otthongondozás terén….