Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

Örökfogadalmas nővérek találkozója Csíkszentdomokoson
A tartomány 4 országából találkoztak nővéreink 2021. augusztus 20 és 22 között Erdélyben. A találkozó fő témája az „Interkultúralitás“ volt. Meséltünk egymásnak arról, hogy milyen családban nőttünk fel, milyen külföldi tapasztalataink vannak illetve, hogy a mi „segítőnővéri kutúránkat“ mi határozza meg. A vasárnapi kiránduláson izelítőt kaphatunk a gyimesi kultúrából egy falumúzeumban, majd meglátogattuk egy nővértársunk családját illetve elmentünk az „ezer éves határig“.


További képek

Terciátus-találkozó
Augusztus 9-20 között volt Párizsban a terciátus találkozó, amely a képzésünk része és egy évig tart. A nővérek már több éve élik küldetésüket a közösségeinkben. Ezen a találkozón szeméylesen és közösen is visszatekintenek az eddig megtett útra, arra, ahogyan Isten jelen volt az életükben, és örültek az együttlétnek. A nővérek Erdélyből, Ausztriából, Németországból, Svájcból, Olaszországból és Franciaországból voltak.


További képek

Ideiglenes fogadalmas nővértársaink találkozása Csobánkán
Július 25-31. között öt országból találkoztak nővértársaink az interkulturalitás témakörében – ezáltal a téma még konkrétabbá és kézzelfoghatóbbá vált. A „Single Story“ ötletéből meritve tartottak megosztást arról, hogy milyen hatással van a kultúra, az ország, a család, a közösség a gondolkodásukra, a magukhoz és másokhoz való viszonyulásukban,ily módon utaztak Európa kőlönböző országaiba.


További képek

Találkozások
Az interkulturalitás témája mentén 2021. július 8-10 között Csobánkán találkoztak nővértársaink, akik tartományunk különböző országaiban élnek. A sokszínű és gazdag program lehetőséget adott mély személyes beszélgetésekre, önfeledt kacagásra, és arra, hogy egymást a másságunkban megismerjük, s ezáltal mélyebben megértsük és elfogadjuk.

Interkulturalitás
Junius 3-6 között Erdélyben és Németországban élő nővérek, valamint május 13-16 között a Magyarországon és Ausztriában élő nővérek online találkozót tartottak az interkulturalítás témakörében. Először a kultura, az interkulturalítás, mint fogalom, azután a saját kulturális örökség, annak lenyomata, és mindennek a hatása a tartományra; ezen túl a különbözőségek és a közös vonások, és mindaz, ami minket, segítőnővéreket meghatároz.


Szerzetesek napja Csíkszentdomokoson
A Márton Áron nagykilenced keretében a segítő nővérek Csíkszentdomokoson szerveztek szerzetesi találkozót.
A romkat.ro oldalán lehet olvasni az eseményről.

Együtt az úton
2021.május 1-3 között Csíkszentdomokoson találkoztak az Erdélyben élő segítőnővérek. Noha mi együtt tudtunk lenni, azért a járvány éreztette hatását, hisz Magdi és Vanda nővértársaink on-line módon moderálták a találkozót. A személyes egymásrafigyelés, a közös ima és útkeresés ismét megerősítették összetartozásunkat.

Új kezdet München-ben
Müncheni közösségünk a Neuperlach városrészbe költözik, amelynek keleti részét bővítették. Egy régi kavicsbánya területén, egyik még megmaradt szabad földterületen építették fel az új lakótelepet. Körülbelül 12,8 hektárnyi területen 1300 lakást építettek, 3000 ember számára, ahol bérlakások, saját tulajdonú lakások, kereskedelmi épületek, gyerek-foglalkoztatók és zöldterület található. Mint kicsi mustármag érkezünk oda, azzal a vággyal, hogy gyökeret eresszünk. Érdeklődve várjuk, hogy segítőnővéri hivatásunkat miként fedezzük fel ott és azok között az emberek között, és miként tudjuk ott élni hivatásunkat.
Többet erről a közösség oldalánál.

A függőség és a bántalmazás összefüggései – és a kivezető út
Kedves Rita segítőnővér egy Caritas felmérés kapcsán beszél a függőség és a bántalmazás összefüggéseiről, a társadalmi hatásról, a változás lehetőségeiről. Az interjú a caritas-ab.ro oldalon olvasható.

Öröm, szépség és emberi méltóság egy lepratelepen
A napokban, január 30-án volt a lepra elleni küzdelem világnapja. A lepra ma is létező betegség, évi kb. 200.000 új megbetegedéssel. A katolikus világ pedig ma ünnepli Urunk bemutatását a templomban, hagyományos nevén „Gyertyaszentelő Boldogasszonyt”, amely az Istennek szenteltek ünnepe is. Tomka Magdi nővér, a Segítő Nővérek Kongregációjának szerzetese a leprások között átélt felejthetetlen élményéről ír. Erről olvashatnak az ujvarosonline.hu oldalán

Vele élni, szolgálni, gyümölcsözővé tenni mindent
Hálával tölt el az a felismerés, hogy Isten velem volt és velem van életem szép és nehéz pillanataiban is, ő ad értelmet életemnek. Visszatekintve azt kell mondanom, a kihívások és nehézségek is, habár szenvedést okoztak, belső elfogadás és munka által lassan drágagyönggyé váltak, megerősítettek és megajándékoztak. – vallja Mihály Mária segítőnővér, jubiláns szerzetes. A teljes interjú a romkat.ro oldalán olvasható.

Minden jóban segíteni
„A betegség (…) a szenvedések, a magány és a lemondás, egyúttal azonban a békében, az örömben és a hűségben való növekedés forrása is. Jézus Krisztus ezáltal különleges módon részesít minket a húsvét titkában. A betegség (…) arra szólít fel minket, hogy segítőnővéri hivatásunkat egy mélyebb szinten éljük meg.” (A Segítő Nővérek Szabályzata) Bara Irénke tizenkilenc tevékeny és gyümölcsöző segítőnővéri év után, immár hat esztendeje a küldetés e „mélyebb szintű” megélésére hivatott betegsége miatt. Interjú helyett Bara Irénke egy régebbi írását közöljük, amelyben Irénke nemcsak a rend karizmájának egyik alapvonásáról vall, hanem gyakorlásra is hívja az olvasót.
A teljes cikk a romkat.ro oldalon tekinthető meg.

Együtt járni a tisztító szeretet útját
A belső fejlődési út mentén vált bennem mély bizonyossággá az, hogy Isten segítőnővérnek hívott el, hogy ez az az út, ahol ő teljessé tud tenni. S ez a bizonyosság napról napra mélyül – vallja a Kedves Rita segítőnővér. Hivatásáról, a szerzetesi élet szép pillanatairól, küldetésének súlypontjairól kérdeztük. Erről olvashatnak a romkat.ro oldalon.

„Útkereszteződésben“ – onlien lelkigyakorlat
A Covid-19 világjárvány a lelkeket megmozgató imádságos együttléteket is virtuális térbe kényszerítette. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén szolgáló Segítő Nővérek 2020. 12. 01-2021. 01. 05-ig tartó online lelkigyakorlatot szerveztek öt héten át a keddi napokon, amelyen az egyházmegye hitoktatói is részt vehettek. Az online találkozó a közös imádkozásban, elmélkedésben és kiscsoportos beszélgetésekben is segített.
Az online lelkigyakorlatról mint lehetőségről Tomka Magdolna segítő nővérrel Laskai Miklós hitoktató beszélget. Az interjút az alábbi linken olvashatják:
www.dnyem.hu

A találkozás határai és lehetőségei
Az idén a Magyarországon élő nővérek találkozója a jelenlegi vírus helyzet miatt Skypeon történt. Ez mindannyiunk számára egy új tapasztalat volt, így egyben örömmel és hiányérzettel töltött el. Első sorban örömmel, hisz ténylegesen láthattuk és hallhattuk egymást, közösséget alkottunk annak ellenére, hogy nagyobb fizikai távolságok választottak el egymástól. Természetesen a hiányérzet is jelen volt, az egyszerű tény, hogy nem ülhetünk egy asztalnál, nem beszélgethetünk „köztes időkben”, nem sétálhatunk együtt, nem ölelhetjük meg egymást! Sajnos azzal is szembesülnünk kellett, hogy az idősek otthonában néha túlterhelt az internet, igy az ott élő nővéreink a találkozó ideje alatt mindegyre hol ki, hol bekapcsolódtak. Mindezzel együtt elmondtuk egymásnak mindazt, ami hálával és csodálattal tölt el, és azt is, ami megnehezíti életünket, főleg a jelenlegi helyzetben, ami szorongással és fájdalommal tölt el. Úgy, mind hajdan Mária és Erzsébet találkozásában is, mindennek helye volt, hála, csodálkozás, öröm, kérdések és bizonytalanság, annak megélése, hogy a megosztás és a hit erőt ad!

Zukunftswerkstatt SJ
2020 ősze óta Bereczki Silvia erdélyi segítőnővér a Frankfurt am Main-i jezsuiták „Zukunfstwerkstatt” projektjében dolgozik. Érdeklődő fiataloknak lehetőséget ad ez arra, hogy felfedezzék hivatásukat. Silvia nővér németül elérhető interjújában mesél magáról, képzési és szerzetesi útjáról,álmairól, valamint az első benyomásokról.
További információkat az alábbi linken találnak német nyelven a Zukunfstwerksatt honlapján.

Találkozás másképp
November 20-22.-e között találkoztak az Ausztriában élő nővérek. A járványügyi helyzet miatt erre a találkozóra is csak skype-n volt lehetőség. A találkozó elején ki-ki megosztotta, hogy hogyan élte meg az ősszel történt különböző változásokat. Szombaton két előadást hallhattunk a hivatás-pasztorációról, amiről aztán nagyon eleven beszélgetés alakult ki. Noha felmerültek technikai nehézségek és a személyes találkozás is hiányzott, a találkozón mégis igazi egymásrafigyelést éltünk meg. és reménykedünk, hogy nemsokára már „élőben“ is találkozhatunk.

Németországi találkozó
November 6-8.-a között találkoztak a Németországban élő nővérek, amelyet a járványhelyzet miatt on-line tartottak. Mégis, ilyen módon is lehetségessé vált a találkozás, volt idő a megosztásra, hogy az egyes nővérek személyes életüket megnyitva, megtapasztalják, miként tudják hordozni egymást.

Elköteleződni jó
Gabriel Veronika segítő nővér novemmber 8-án ünnepelte szerzetesi fogadalmának 25 éves jubileumát a csobánkai Szent Anna templomban. Ez alkalommal egy interjú készült, amelyet a www.magyarkurir.hu oldalán tekinthet meg az érdeklődő.

A találkozás öröme
Az Erdélyben élő segítőnővérek egy hétvégét töltöttek együtt (2020.okt.9-11) Csíkszentdomokoson.
A hétvégén helye volt a közös imának, a személyes megosztásoknak, és annak, hogy a nővérek a lelkiségük elmélyítésével keressék a jövőbe vezető közös utat.

Vágyakról az őszi napsütésben
Lelkiségünk és karizmánk kincseiből töltekezni, baráti kapcsolatainkat erősíteni – ebben jelölték meg a csíkszentdomokosi segítőnővérek a szeptember 19-ére szervezett programjuk célját. A járványhelyzet miatt is – de a szép, érett, őszi napsütésben nem is lett volna jó másképp – a Szent Margit-ház udvarán tartották a találkozót, amelyet a házban, továbbá Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen gyakran megforduló, akár segédkező, bizonyos értelemben a nővérekkel egy utat járó barátainak szervezett a közösség. Erről olvashatnak a www.romkat.ro oldalon

Találkozás a Szabályzatunk mentén
Augusztus 24-29. között ruandai, japán, olasz, francia, erdélyi, magyarországi, osztrák és német nővérek találkoztak az on-line térben, hogy a Szabályzatunk mentén megosszák egymással tapasztalataikat.
Eugenie Smet, a segítőnvérek alapítónője eredetileg a jezsuiták szabályzatát vette át, és ezt dolgozta át, hogy megfelelő legyen a női közösségnek. A II.Vatikáni Zsinat “Aggiornamento” kérései szerint a szabályzatunkat teljesen át kellett dolgozni, átültetni egy aktuálisan érthető nyelvezetre, miközben az alapítási szándékhoz és a jezsuita szabályzat központi gondolataihoz hű maradt a szöveg. A spirituális mélységnek igazi mestermüve let ez az átdolgozott dokumentum!

Találkozás – gazdagodás
Augusztus 22 és 24 között az örökfogadalmas nővérek egy része a bécsi házunkban találkozott, ahol időt szakítottak az egymással való találkozásra, megosztásra, imára… .
Ezen a találkozón egy házaspár, Ingrid és Franz Petz volt a meghívott, akik a nővérek számára erőszakmentes kommunikációs tréninget tartottak.
A tréningnek volt két másik fontos szereplője: Lupo (farkas) és Vilma (zsiráf – a „Will ma'“ jelentése: akarom), akik sokat segítettek és lazították a program folyamatát.

Bejárós tábor Csobánkán
Ilyés Erika nővér bejárós tábort tartott a Csobánka-i rendház udvarán, „Kapcsolódás- újratervezés“ mottóval. Ezen a táboron a Szent Anna plébánia családos közössége, valamint az édesanyás kiscsoport tagjai és gyermekeik vettek részt. Erről bővebben itt olvashatnak.

Jubileumi hálaadás
Kedves Rita nővér 25 évvel ezelőtt tett fogadalmat a segítő nővérek közösségében. 2020. július 6.-án, a járványügyi előírások betartásával, szűk körben ünnepeltek az erdélyi nővérek, Rita nővér családja és barátai a gyergyószentmiklósi közösségi házunk udvarán. Szívbeli hálaadásra és családias, meghitt, örömteli találkozásokra adott alkalmat ez az ünnep. Hálát adtunk Rita nővér életéért, hivatásáért, azokért, akik a hivatás útján elkísérték őt, s imádkoztunk azokért, akikhez küldetése szólt és szól.


További fotók –>

Graz-i búcsúünnepség
Búcsúünnepségre került sor a graz-i házban, melyből hamarosan elköltözik a közösség. Az ünnepség 2020. június 6-án,és június 11-én, 11 órakor hálaadó szentmisével kezdődött. A koronavírus járvány okozta helyzet miatt sajnos a nővérek közül csak kevesen vehettek részt rajta. A finom ebéd után vetítés következett, ahol a ház 99 éves történetéről tudhattak meg többet a résztvevők, illetve arról az apostoli munkáról, melyet a nővérek az elmúlt évek folyamán végeztek. Délután a kellemes idő és a szép kert adott helyet a találkozásoknak, a beszélgetéseknek.


További fotók –>

Segítő Nővérek a reményről a határokról…
Egy kis videóban több segítőnővér arról beszél illetve megpróbálja egy gesztussal kifejezni, hogy mit jelent számára a remény, a határok túllépése… tovább a videóhoz –>

Hétköznapok lelkigyakorlata az „Oázis“ honlapján
„a lelassulás imája“ Ilyés Erika segítő nővérrel
Oly sokszor hallottuk, átéltük, hogy minden fel van gyorsulva, és most hirtelen behúztuk a féket és lelassultunk, megálltunk, megdöbbentünk. Több helyről hallom, hogy ez egyeseknek félelmet, másoknak szorongást, magányt, „nem tudom mit tegyek magammal“ állapotot generál. Ez indította el bennem a gondolatot, hogy meghívjalak benneteket egy egyszerű hétköznapok lelkigyakorlatára…
Folytatás –>