Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

„A hitbe vetett bizalom” – Tartományi találkozó St. Pöltenben
Az általános főnöknő és két tanácsosa hat héten át tartományunkat utazta be, ahol 4 ország 14 közösségében kerültek sorra a személyes találkozások. Az általános vizitáció záróeseményét a tartományi találkozó keretében tartották meg a nővérek, együtt Gudrun Bohle általános elöljáróval és két tanácsosával Marie-Claude Lachaz-al és Kikuyo Yamamoto –val. Az általános elöljárók perspektívái és vezérfonalai tartalmas beszélgetéseket indítottak el közöttünk, ahol közösen gondolkodtunk a küldetésünkről, az életstílusunkról, és arról, hogy hogyan éljük hétköznapjainkban a hitbe vetett bizalmat. Hála és öröm van bennünk, hogy élőben találkozhattunk.

A tartományi találkozó ugyanakkor lehetőséget adott, hogy az idén a jubileumot ülő nővérekkel ünnepelhessünk. Vormair Emese, Stefanie Strobel és Ilyés Erika 25 évvel ezelőtt tettek fogadalmat, és Waltraud Leitner idén 60 éve tartozik a közösséghez. Hálát adtunk hivatásukért, és isten áldását kértük, kérjük életükre, küldetésükre.


További képek

A Segítő Nővérek kongregációjának jubileuma:166 éve Párizs. 125 éve Bécs.
Január 19.-e egy fontos nap számunkra.
1856 január 19.-én érkezett Eugenie Smet (Gondviselésről nevezett Boldog Mária) Párizsba, és megkezdte azt a müvet, ami szívében megszületett: egy közösséget alapítson, amely a tisztítótüzben és a krízisben lévő emberek segítésére kötelezi el magát.
Párizsból indultak útnak a nővérek, hogy világszerte más közösségeket alapítsanak.
1897 január 19.-én az elő nővérek a császár meghívására jöttek Bécsbe.
Az eltelt 125 évben sok új kezdet történt: osztrák nővérek mentek Németországba, Magyarországra, Romániába és Indiába, hogy ott megéljék küldetésüket, és így új hivatások születtek.
Ma Bécsben két kis közösségünk él, akik a pandémiás előírások miatt szük körben, de nem kevesebb örömmel ünnepelték meg a 125 éves jubileumot, amikor együtt adtak hálát az eltelt évekért.
A Bécsben élő nővérek küldetési területei: lelkigondozás kórházban, otthoni beteggondozás, iskolában tanítás és délutáni oktatás, lelki kíséret, a „Quo Vadis“ támogatása, és sok belső szolgálat, hisz Bécsben van a Közép-Európai tartomány Központja is.
(Stefanie Strobel)

In Memoriam: Sr. Ersetine Zajic sa
2021 december 2.-án, rövid, súlyos betegség után az Úr, aki iránt mindig megújította bizalmát, pár héttel a 86. születésnapja után hazahívta.
Erni nővér szerzetesi élete során óvónőként és pasztorálasszisztensként több településen tevékenykedett. Másfél éve két nővértársával együtt egy kis közösségben élt a Graz-i Aigner-Rollett ápolás-központban.
2022 január 7.-én, megható szertartás során helyezték végső nyughelyére. In Memoriam

Teremtésvédelem az erdélyi segítő nővéreknél
Ferenc pápa a Laudato si’ kezdetű enciklikájában nagyon szépen fogalmaz: „Mi magunk is föld vagyunk. Testünket a bolygó elemei alkotják, annak levegőjét lélegezzük be, annak vize éltet és frissít bennünket.”
Megváltozott körülmények között élünk. Nagyanyánk tudta, hogy amije van, abból mi lesz, és ha már hasznavehetetlen, akkor mi a megoldás rá… Csillag Csilla segítőnővér a csíkszentdomokosi rendház komposztládájával nevezett be a II. Csíki Komposztáló-versenyre. Őt kérdeztük.

Örökre. Katharina Fuchs nővér örök fogadalmat tett
Mindenszentek ünnepén, 2021.november elsején Katharina Fuchs nővér a salzburgi Kapucinusok templomában örök fogadalmat tett. A 44 éves Katharina nővér, aki Graz-ból származik, és aki 2015-ben tett első fogadalmat , az utóbbi években a salzburgi egyetemi lelkészségen és a hivatás pasztoráció területén dolgozott.
Ezen az ünnepen köszöntötte a közösség Tomka Magdolna, Mihály Marika nővéreket, akik 25 éves szerzetesi jubileumot ünnepeltek, és Annemarie Schmid nővért, aki 50 szerzetesi jubileumát ünnepelte.
A jó Isten áldása kísérje életüket, és adjon erőt hivatásuk megéléséhez.


További képek

Fogadalomújítás
Így számol be Hadnagy Margó nővér a fogadalomújitásáról: még augusztusban, egyik vasárnap egy nagyon szép ünnepünk volt. Nálunk, segítő nővéreknél az örökfogadalom előtt meg-megújítjuk a szövetség kötést – ezt nevezzük fogadalom újításnak. Most az én fogadalom újításomat ünnepeltük: a rend néz engem, én nézem, mindazt ami történt bennem, s körülöttem az elmúlt három évben, és az Élet jeleit látjuk, megküzdött reményt látunk, van ebben a közös útban valami tiszta öröm. Ezt ünnepeltük előbb egy szép szentmisén s aztán a kertben 🙂

Amit élünk, azt osztjuk meg
Hogyan táplálkozunk lelki kincseinkből és miként próbáljuk szerzetesközösségünk sajátos adományait másokkal megosztani? Avagy: miként mutatkozik meg karizmánk a mindennapjainkban, közösségeinkben és hogyan akarjuk azt másoknak felkínálni? – ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk hangsúlyosan az Erdélyben élő segítő nővérek találkozóján. Tovább…

Nyílt nap a segítő nővérek közösségében
A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Közössége idén ünnepli alapítónője, a Gondviselésről Nevezett Boldog Mária égi születésnapjának 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból nyílt napot szerveztek szeptember 18-án az erdélyi nővérek a csíkszentdomokosi Szent Margit Házban és az annak az udvarán felállított sátorban. Erről olvashatnak a romkat.ro oldalán.


További képek

Örökfogadalmas nővérek találkozója Csíkszentdomokoson
A tartomány 4 országából találkoztak nővéreink 2021. augusztus 20 és 22 között Erdélyben. A találkozó fő témája az „Interkultúralitás“ volt. Meséltünk egymásnak arról, hogy milyen családban nőttünk fel, milyen külföldi tapasztalataink vannak illetve, hogy a mi „segítőnővéri kutúránkat“ mi határozza meg. A vasárnapi kiránduláson izelítőt kaphatunk a gyimesi kultúrából egy falumúzeumban, majd meglátogattuk egy nővértársunk családját illetve elmentünk az „ezer éves határig“.


További képek

Terciátus-találkozó
Augusztus 9-20 között volt Párizsban a terciátus találkozó, amely a képzésünk része és egy évig tart. A nővérek már több éve élik küldetésüket a közösségeinkben. Ezen a találkozón szeméylesen és közösen is visszatekintenek az eddig megtett útra, arra, ahogyan Isten jelen volt az életükben, és örültek az együttlétnek. A nővérek Erdélyből, Ausztriából, Németországból, Svájcból, Olaszországból és Franciaországból voltak.


További képek

Ideiglenes fogadalmas nővértársaink találkozása Csobánkán
Július 25-31. között öt országból találkoztak nővértársaink az interkulturalitás témakörében – ezáltal a téma még konkrétabbá és kézzelfoghatóbbá vált. A „Single Story“ ötletéből meritve tartottak megosztást arról, hogy milyen hatással van a kultúra, az ország, a család, a közösség a gondolkodásukra, a magukhoz és másokhoz való viszonyulásukban,ily módon utaztak Európa kőlönböző országaiba.


További képek

Találkozások
Az interkulturalitás témája mentén 2021. július 8-10 között Csobánkán találkoztak nővértársaink, akik tartományunk különböző országaiban élnek. A sokszínű és gazdag program lehetőséget adott mély személyes beszélgetésekre, önfeledt kacagásra, és arra, hogy egymást a másságunkban megismerjük, s ezáltal mélyebben megértsük és elfogadjuk.

Interkulturalitás
Junius 3-6 között Erdélyben és Németországban élő nővérek, valamint május 13-16 között a Magyarországon és Ausztriában élő nővérek online találkozót tartottak az interkulturalítás témakörében. Először a kultura, az interkulturalítás, mint fogalom, azután a saját kulturális örökség, annak lenyomata, és mindennek a hatása a tartományra; ezen túl a különbözőségek és a közös vonások, és mindaz, ami minket, segítőnővéreket meghatároz.


[gallery ids=“5927,5926,5928″

Segítő Nővérek a reményről a határokról…
Egy kis videóban több segítőnővér arról beszél illetve megpróbálja egy gesztussal kifejezni, hogy mit jelent számára a remény, a határok túllépése… tovább a videóhoz –>