Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

Segítő Nővérek a reményről
Egy kis videóban több segítőnővér arról beszél illetve megpróbálja egy gesztussal kifejezni, hogy mit jelent számára a remény… tovább a videóhoz –>

Hétköznapok lelkigyakorlata az „Oázis“ honlapján
„a lelassulás imája“ Ilyés Erika segítő nővérrel
Oly sokszor hallottuk, átéltük, hogy minden fel van gyorsulva, és most hirtelen behúztuk a féket és lelassultunk, megálltunk, megdöbbentünk. Több helyről hallom, hogy ez egyeseknek félelmet, másoknak szorongást, magányt, „nem tudom mit tegyek magammal“ állapotot generál. Ez indította el bennem a gondolatot, hogy meghívjalak benneteket egy egyszerű hétköznapok lelkigyakorlatára…
Folytatás –>

Napi fogódzó
a www.templom.ro honlapon Bereczki Silvia nővér mond egy-egy napinditó gondolatot…

Kerekes Izabella, aki testet gyógyít és lelket ápol
Szerzetes, pszichoterapeuta, gyermekorvos Gyergyószentmiklóson. Néhány év orvosi tapasztalat után a test gyógyítása mellett egyre izgalmasabbá vált számára a lélek gyógyítása, a lelki folyamatok összetettsége. Így, az emberre egészként tekintve, jobban tudja annak egészségét szolgálni…
Teljes cikk a www.noileg.ro oldalon olvasható.

Tartományi találkozó
2020. február 14 – 16. között találkoztak tartományunk nővérei az osztrák St. Pöltenben. A tartomány jövőjéről és alakulásáról beszélgettek és tették fel az ezzel kapcsolatos kérdéseiket. Közösen keresték a lehetőségeket és a következő lépéseket.


További fotók –>

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, és életük teljes legyen…!”(Jn 10,10)
Meditációs hétvégét tartottak Pócspetriben… Beszámolót olvashat a www.dnyem.hu honlapon.

MAGIS EUROPE 2020
„Kenyér-élet-szeretet“
2020. augusztus 1. és 9. között kerül sor a találkozó megrendezésére a magyar jezsuita tartomány és az ignáci lelkiségű női rendek szervezésével. A programra 300 – 400 fiatalt várnak 20 különböző országból, akik 15 – 20 főből álló kiscsoportokban különböző tevékenységekben fognak részt venni: zarándoklat, szociális projektek, lelkiség, művészet és kultúra. A találkozó egy lezáró ünnepséggel fog befejeződni.
A záró rész 2020. augusztus 7. és 9. között kerül megrendezésre Miskolcon.
A találkozó nyelve angol. Jelentkezni lehet 2020. március 1. és május 15. között.
Részvétel költsége 130 euró
Kísérők: Bernadette Krogger sa, Vanda Both sa, Margit Hadnagy sa, Juliánna Bajkó sa
További információk: www.jezsuita.hu
https://magis.jesuits.eu/read-this-first
https://magis.jesuits.eu

Ott tapasztaltam meg először a jó Istent a tusnádi hgyekben
Volt egy lány, aki érettségi után úgy gondolta, csak kipróbálja azt, amire hivatást érez. Röviden: így lett segítő nővér…
Folytatás a www.romkat.ro oldalon

Egy nemzetközi találkozó a szociális területen dolgozó nővéreknek
A párizsi anyaházban 2020. január 4. és 7. között 9 országból érkeztek nővérek egy találkozóra melynek a fő témája egy tapasztalatcsere volt arról a munkáról, melyet a nővérek a társadalom peremére szorult emberek körében végeznek. A megosztásokban érezhető volt, hogy a nővérek a Szabályzatunkból merítenek erőt és reményt ehhez a munkához: „Arra törekszünk, hogy jelenlétünkkel, és egész-ségügyi-szociális vagy nevelői tevékenységünkkel azoknak a baján enyhítsünk, akik testileg szenvednek, vagy akiket emberi méltóságukban megsértettek.” (Szabályzat 13), „Imádságunkkal, tevékenységünkkel, a szenvedésben velük való közösségünkkel kísérjük őket, de tudatában vagyunk annak, hogy Isten szeretete, amely mindent átalakít, meg nem érdemelt ajándék marad.” (Szabályzat 18).
A megosztásokon kívül lehetőség volt közösen résztvenni a szentmisén valamint a szabadidőben közösen sétálni és beszélgetni.


További fotók –>

Szentignáci lelkigyakorlatok, imaműhely
Szeretettel hívunk szentignáci lelkigyakorlatra illetve egy imaműhelyre a csíkszentdomokosi Szent Margit házba.
Plakát

Országtalálkozók
Október és november folyamán találkoztak egy-egy hétvégén a Romániában, Magyarországon, Németországban és Ausztriában élő nővérek. A találkozó alatt az általános káptalanon résztvevő nővérek meséltek a káptalan munkájáról és hangulatáról. Az általános káptalan fontos témái voltak az ökológiai kérdések, a küldetési területek, a képzés valamint az új kommunikációs eszközök lehetőségei… A fotók, a videók és a nővérek beszámolói közel hozták a nagy nemzetköziséget és a különböző tartományok örömét és küzdelmét… a résztvevők számára.

Fiatal fogadalmasok találkozója
2019. november 7 – 10. között találkoztak a fiatal fogadalmasok Csobánkán. A tallkozó témája a közösségi élet volt, mely meghatározza a nővérek mindennapi életét, lehet az öröm forrása, és erősíti a lelki élet útját. Néha nehézkessé is válhat. Egymás elfogadása, a kommunikáció és egymás megbecsülése segíthet abban, hogy egymást építsük és segítsük.


További fotók –>

Mindennapok lelkigyakorlata az adventben
szentignáci ima a hétköznapokban, ima és megosztás csoportban, segédanyag az imagyakorlatokhoz
2019. november 19 – december 17. között
Kísérők: Darvas Piroska sa, Demeter Zsuzsa
Helyszín: Caritas – Szent Imre Ifjúsági Központ
Csíkszereda, Petőfi Sándor u., 39 sz.
Bejelentkezés: Ferenczi Gabriella – tel: 07402447
Jelentkezési határidő: 2019. november 15
Plakát

Komatál közösség Csobánkán
Az apró zsáktelepülés – Csobánka – újranépesedése az utóbbi években érezhetően megindult, sokan költöznek a faluba – jellemzően fiatal családosok – így hála Istennek a gyermekek száma is növekszik. Tavaly a Szent Anna templomot rendszeresen látogató anyák, asszonyok körében merült fel az igény egy olyan helyi közösség létrehozására, amely lehetőséget kínál számukra a találkozásra, és arra, hogy minőségi időt tölthessenek együtt. A szervezkedést Ilyés Erika nővér, a Segítő Nővérek Kongregáció tagja vállalta magára…
A cikk folytatása a www.komatalprogram.hu honlapon…

Szociális projekt Romániában
Erre a projektre 2019. augusztusában Csíkszentdomokoson került sor, melyen Lipcséből érkező egyetemisták vettek részt. Besegítve a szüreti munkálatokba a résztvevőknek lehetőségük nyilott arra, hogy megismerkedjenek egy székely falu mindennapjaival, az emberekkel és a falu kultúrájával…
Fotók –>

Rácsodálkozni Isten kreativitására és bőkezűségére
Heteken át, újra meg újra üdvözlőlapokat olvasgatni, azok üzenetével imádkozni rendkívüli örömöt jelenthet. El tudjuk egyáltalán képzelni, hogy ilyesmi is lehetséges? Hogyan jut eszembe ilyesmi? Egyszerűen úgy, hogy ez volt Both Vanda válasza, amikor bő három héttel a Segítő Nővérek Kongregációjában tett örökfogadalma után megkérdeztem, hogy van…
Folytatás a www.romkat.ro oldalon…

Együttműködésre és éberségre hív a Lélek
Huszonegy országból gyűltek össze képviselők a Segítő Nővérek Kongregációjának párizsi anyaházában a hatévenként megszervezett, idén közel négy héten át tartó általános káptalanjára. Erdélyből ez alkalommal Kedves Rita, a gyergyószentmiklósi közösség tagja vett részt a döntéshozó testületben.
Folytatás a www.romkat.ro oldalon…

Lélektúra a Segítő Nővérekhez Csobánkára
Hogy lehet az, hogy folyamatosan lefelé megyünk, mégis egyre emelkedünk?
Ez a lélektúra! Dobogókőről indulva, a Pilis vadregényes útjait járva, különleges helyein (Zsivány-sziklák, Ördög-lyuk, Ciszter-romok, Dera-szurdok, Csobánkai szentkút) megállva…
Folytatás

Népi bútorfestő tábor Nagytusnádon
A hagyományos székely népi bútorfestés megismerésével, alapjainak elsajátításával ismerkedhetett meg az a tíz személyből álló csoport, akik Darvas Piroska segítőnővér szervezésében Nagytusnádon részt vettek szeptember 19-22.-én a népi bútorfestő táborban…
Folytatás–>

Örökfogadalmat ünnepelt
…a Segítő Nővérek Kongregációja Csíkszentdomokoson Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén…
Folytatás–>

Imaiskola a Segítő Nővéreknél
Első alkalom időpontja: 2019. szeptember 19., 19:30-tól
Hely: Nyíregyháza, Sólyom utca 39.1./2.
További információ: tomka.magdolna@segitonoverek.info
mobil: +36 30 510 99 38

Örökfogadalmi ünnepség
2019. szeptember 14-én, Csíkszentdomokoson ünnepélyes szentmise keretében egy nővér örökfogadalmat tett.


További fotók –>

Örökfogadalmi és első fogadalmi ünnepség
2019. szeptember 8-án, Münchenben ünnepélyes szentmise keretében két nővér tette le az örökfogadalmát és egy nővér az első fogadalmát.


További fotók –>

„magis“ találkozó Litvániában
2019. július 23 – 31. között Litvániában és Lettországban került megrendezésre a szentignáci „magis“ találkozó. A résztvevők, kb. 200-an, Európa különböző országaiból érkeztek és először a kiscsoportokba kerülve különböző projektekben vettek részt (színház, természetvédelem, zarándoklat, szociális tevékenység…). Ezt követően a litván Kaunasban gyűltek össze egy közös megosztásra és a program lezárására. A mindennapok alappillére volt, a különböző projektekben való részvétel mellett, a reggeli áhítat, a szentmise, a visszapillantás imája és egy megosztás a kiscsoportban. Négy segítőnővér is résztvett a találkozón a fiatalok lelki kísérőjeként. Az egymással eltöltött napok sok örömet hoztak, segítettek a hit elmélyítésében és sok új tapasztalat megszerzésében. A program végén a résztvevők így búcsúztak egymástól: „Találkozzunk jövőre, 2020. augusztus 1. és 9. között!“

Csillag Csilla nővér kórházi lelkigondozói munkájáról
olvashatnak a kronika.ro honlapon:
Reményt, hitet visz a betegeknek, amikor délutánonként bekopog a kórtermek ajtaján, megnyugvást nyújt a haldoklóknak, vigaszt a hozzátartozóknak. Segít közelebb kerülni Istenhez, saját lelkivilágukhoz, átvállal a lelki terhek cipeléséből.
Teljes cikk–>

Isten újra fel fog kérni!
Táncra biztatott Piroska nővér az erdélyi Nárciszfesztiválon
A Magyar Kurír egy különleges hagyományról számolt be Oroszhegyen, a Nárciszfesztiválról, amelyen nem csak az ünneplés, de Isten dicsőítése sem maradt el. Május 19-én Darvas Piroska segítőnővér táncra biztatta a résztvevőket…
A beszámoló –>