Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

A találkozás öröme
Az Erdélyben élő segítőnővérek egy hétvégét töltöttek együtt (2020.okt.9-11) Csíkszentdomokoson.
A hétvégén helye volt a közös imának, a személyes megosztásoknak, és annak, hogy a nővérek a lelkiségük elmélyítésével keressék a jövőbe vezető közös utat.

Vágyakról az őszi napsütésben
Lelkiségünk és karizmánk kincseiből töltekezni, baráti kapcsolatainkat erősíteni – ebben jelölték meg a csíkszentdomokosi segítőnővérek a szeptember 19-ére szervezett programjuk célját. A járványhelyzet miatt is – de a szép, érett, őszi napsütésben nem is lett volna jó másképp – a Szent Margit-ház udvarán tartották a találkozót, amelyet a házban, továbbá Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen gyakran megforduló, akár segédkező, bizonyos értelemben a nővérekkel egy utat járó barátainak szervezett a közösség. Erről olvashatnak a www.romkat.ro oldalon

Találkozás a Szabályzatunk mentén
Augusztus 24-29. között ruandai, japán, olasz, francia, erdélyi, magyarországi, osztrák és német nővérek találkoztak az on-line térben, hogy a Szabályzatunk mentén megosszák egymással tapasztalataikat.
Eugenie Smet, a segítőnvérek alapítónője eredetileg a jezsuiták szabályzatát vette át, és ezt dolgozta át, hogy megfelelő legyen a női közösségnek. A II.Vatikáni Zsinat “Aggiornamento” kérései szerint a szabályzatunkat teljesen át kellett dolgozni, átültetni egy aktuálisan érthető nyelvezetre, miközben az alapítási szándékhoz és a jezsuita szabályzat központi gondolataihoz hű maradt a szöveg. A spirituális mélységnek igazi mestermüve let ez az átdolgozott dokumentum!

Találkozás – gazdagodás
Augusztus 22 és 24 között az örökfogadalmas nővérek egy része a bécsi házunkban találkozott, ahol időt szakítottak az egymással való találkozásra, megosztásra, imára… .
Ezen a találkozón egy házaspár, Ingrid és Franz Petz volt a meghívott, akik a nővérek számára erőszakmentes kommunikációs tréninget tartottak.
A tréningnek volt két másik fontos szereplője: Lupo (farkas) és Vilma (zsiráf – a „Will ma'“ jelentése: akarom), akik sokat segítettek és lazították a program folyamatát.

Bejárós tábor Csobánkán
Ilyés Erika nővér bejárós tábort tartott a Csobánka-i rendház udvarán, „Kapcsolódás- újratervezés“ mottóval. Ezen a táboron a Szent Anna plébánia családos közössége, valamint az édesanyás kiscsoport tagjai és gyermekeik vettek részt. Erről bővebben itt olvashatnak.

Jubileumi hálaadás
Kedves Rita nővér 25 évvel ezelőtt tett fogadalmat a segítő nővérek közösségében. 2020. július 6.-án, a járványügyi előírások betartásával, szűk körben ünnepeltek az erdélyi nővérek, Rita nővér családja és barátai a gyergyószentmiklósi közösségi házunk udvarán. Szívbeli hálaadásra és családias, meghitt, örömteli találkozásokra adott alkalmat ez az ünnep. Hálát adtunk Rita nővér életéért, hivatásáért, azokért, akik a hivatás útján elkísérték őt, s imádkoztunk azokért, akikhez küldetése szólt és szól.


További fotók –>

Graz-i búcsúünnepség
Búcsúünnepségre került sor a graz-i házban, melyből hamarosan elköltözik a közösség. Az ünnepség 2020. június 6-án,és június 11-én, 11 órakor hálaadó szentmisével kezdődött. A koronavírus járvány okozta helyzet miatt sajnos a nővérek közül csak kevesen vehettek részt rajta. A finom ebéd után vetítés következett, ahol a ház 99 éves történetéről tudhattak meg többet a résztvevők, illetve arról az apostoli munkáról, melyet a nővérek az elmúlt évek folyamán végeztek. Délután a kellemes idő és a szép kert adott helyet a találkozásoknak, a beszélgetéseknek.


További fotók –>

Az élet élni akar
Nagy sebességgel és ügybuzgalommal robogunk…, de hova is? Mik a céljaink és milyen eszközöket választunk az elérésükhöz? Az elmúlt hetek, intézkedések arra kényszerítettek minket, hogy lefékezzünk. A járvány kezdete egybeesett a Nagyböjt kezdetével, s ha akartuk, ha nem, kemény lemondást követelt tőlünk…
Kerekes Izabella nővér cikkét olvashatják a www.noileg.ro oldalon.

Az alkoholfüggőségről és annak társadalmi vonatkozásairól…
Az erdélyi magyar társadalom szorgalmazza a gyakori alkoholfogyasztást, sőt, már-már elítéli azt, aki nem iszik. Kedves Rita addiktológus konzultánst kérdezték az alkoholfüggőségről és annak társadalmi vonatkozásairól. Teljes cikk a www.transindex.ro portálon olvasható.

Új-régi tartományi vezetés
Sr. Stefanie Strobel tartományfőnöknő újabb három évre kapott kinevezést erre a szolgálatra a Segítő Nővérek általános főnöknőjétől. 2014 óta vezeti a négy országból álló tartományt. Új hivatali ideje 2020. július 2-án kezdődik el. Öt tanácsos támogatja őt a munkájában: Both Vanda, Gabriela Hablecker, Kerekes Izabella, Maria Schütz, Tomka Magdolna nővérek. Az újonnan kinevezett tanácsosok frisseségével és a régiek bölcsességével kezdhetik majd el közös munkájukat a nyár folyamán.

Szenvedélybetegség és korlátoltságok – a változás lehetőségeinek felfedezése
Beszélgetést olvashatnak Kedves Rita segítőnővérrel, addiktológus-konzultánssal, a www.romkat.ro weboldalon.

Sokrétű felelősség a szenvedélybetegségek megelőzésében
Kedves Rita segítőnővér prevencióról szóló írását a www.romkat.ro weboldalon itt olvashatják

Segítő Nővérek a reményről a határokról…
Egy kis videóban több segítőnővér arról beszél illetve megpróbálja egy gesztussal kifejezni, hogy mit jelent számára a remény, a határok túllépése… tovább a videóhoz –>

Hétköznapok lelkigyakorlata az „Oázis“ honlapján
„a lelassulás imája“ Ilyés Erika segítő nővérrel
Oly sokszor hallottuk, átéltük, hogy minden fel van gyorsulva, és most hirtelen behúztuk a féket és lelassultunk, megálltunk, megdöbbentünk. Több helyről hallom, hogy ez egyeseknek félelmet, másoknak szorongást, magányt, „nem tudom mit tegyek magammal“ állapotot generál. Ez indította el bennem a gondolatot, hogy meghívjalak benneteket egy egyszerű hétköznapok lelkigyakorlatára…
Folytatás –>

Kerekes Izabella, aki testet gyógyít és lelket ápol
Szerzetes, pszichoterapeuta, gyermekorvos Gyergyószentmiklóson. Néhány év orvosi tapasztalat után a test gyógyítása mellett egyre izgalmasabbá vált számára a lélek gyógyítása, a lelki folyamatok összetettsége. Így, az emberre egészként tekintve, jobban tudja annak egészségét szolgálni…
Teljes cikk a www.noileg.ro oldalon olvasható.

Tartományi találkozó
2020. február 14 – 16. között találkoztak tartományunk nővérei az osztrák St. Pöltenben. A tartomány jövőjéről és alakulásáról beszélgettek és tették fel az ezzel kapcsolatos kérdéseiket. Közösen keresték a lehetőségeket és a következő lépéseket.


További fotók –>

„Én azért jöttem, hogy életük legyen, és életük teljes legyen…!”(Jn 10,10)
Meditációs hétvégét tartottak Pócspetriben… Beszámolót olvashat a www.dnyem.hu honlapon.

Egy nemzetközi találkozó a szociális területen dolgozó nővéreknek
A párizsi anyaházban 2020. január 4. és 7. között 9 országból érkeztek nővérek egy találkozóra melynek a fő témája egy tapasztalatcsere volt arról a munkáról, melyet a nővérek a társadalom peremére szorult emberek körében végeznek. A megosztásokban érezhető volt, hogy a nővérek a Szabályzatunkból merítenek erőt és reményt ehhez a munkához: „Arra törekszünk, hogy jelenlétünkkel, és egész-ségügyi-szociális vagy nevelői tevékenységünkkel azoknak a baján enyhítsünk, akik testileg szenvednek, vagy akiket emberi méltóságukban megsértettek.” (Szabályzat 13), „Imádságunkkal, tevékenységünkkel, a szenvedésben velük való közösségünkkel kísérjük őket, de tudatában vagyunk annak, hogy Isten szeretete, amely mindent átalakít, meg nem érdemelt ajándék marad.” (Szabályzat 18).
A megosztásokon kívül lehetőség volt közösen résztvenni a szentmisén valamint a szabadidőben közösen sétálni és beszélgetni.


További fotók –>

Országtalálkozók
Október és november folyamán találkoztak egy-egy hétvégén a Romániában, Magyarországon, Németországban és Ausztriában élő nővérek. A találkozó alatt az általános káptalanon résztvevő nővérek meséltek a káptalan munkájáról és hangulatáról. Az általános káptalan fontos témái voltak az ökológiai kérdések, a küldetési területek, a képzés valamint az új kommunikációs eszközök lehetőségei… A fotók, a videók és a nővérek beszámolói közel hozták a nagy nemzetköziséget és a különböző tartományok örömét és küzdelmét… a résztvevők számára.

Fiatal fogadalmasok találkozója
2019. november 7 – 10. között találkoztak a fiatal fogadalmasok Csobánkán. A tallkozó témája a közösségi élet volt, mely meghatározza a nővérek mindennapi életét, lehet az öröm forrása, és erősíti a lelki élet útját. Néha nehézkessé is válhat. Egymás elfogadása, a kommunikáció és egymás megbecsülése segíthet abban, hogy egymást építsük és segítsük.


További fotók –>

Komatál közösség Csobánkán
Az apró zsáktelepülés – Csobánka – újranépesedése az utóbbi években érezhetően megindult, sokan költöznek a faluba – jellemzően fiatal családosok – így hála Istennek a gyermekek száma is növekszik. Tavaly a Szent Anna templomot rendszeresen látogató anyák, asszonyok körében merült fel az igény egy olyan helyi közösség létrehozására, amely lehetőséget kínál számukra a találkozásra, és arra, hogy minőségi időt tölthessenek együtt. A szervezkedést Ilyés Erika nővér, a Segítő Nővérek Kongregáció tagja vállalta magára…
A cikk folytatása a www.komatalprogram.hu honlapon…

Szociális projekt Romániában
Erre a projektre 2019. augusztusában Csíkszentdomokoson került sor, melyen Lipcséből érkező egyetemisták vettek részt. Besegítve a szüreti munkálatokba a résztvevőknek lehetőségük nyilott arra, hogy megismerkedjenek egy székely falu mindennapjaival, az emberekkel és a falu kultúrájával…
Fotók –>

Rácsodálkozni Isten kreativitására és bőkezűségére
Heteken át, újra meg újra üdvözlőlapokat olvasgatni, azok üzenetével imádkozni rendkívüli örömöt jelenthet. El tudjuk egyáltalán képzelni, hogy ilyesmi is lehetséges? Hogyan jut eszembe ilyesmi? Egyszerűen úgy, hogy ez volt Both Vanda válasza, amikor bő három héttel a Segítő Nővérek Kongregációjában tett örökfogadalma után megkérdeztem, hogy van…
Folytatás a www.romkat.ro oldalon…

Lélektúra a Segítő Nővérekhez Csobánkára
Hogy lehet az, hogy folyamatosan lefelé megyünk, mégis egyre emelkedünk?
Ez a lélektúra! Dobogókőről indulva, a Pilis vadregényes útjait járva, különleges helyein (Zsivány-sziklák, Ördög-lyuk, Ciszter-romok, Dera-szurdok, Csobánkai szentkút) megállva…
Folytatás

Népi bútorfestő tábor Nagytusnádon
A hagyományos székely népi bútorfestés megismerésével, alapjainak elsajátításával ismerkedhetett meg az a tíz személyből álló csoport, akik Darvas Piroska segítőnővér szervezésében Nagytusnádon részt vettek szeptember 19-22.-én a népi bútorfestő táborban…
Folytatás–>

Örökfogadalmat ünnepelt
…a Segítő Nővérek Kongregációja Csíkszentdomokoson Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén…
Folytatás–>

Örökfogadalmi ünnepség
2019. szeptember 14-én, Csíkszentdomokoson ünnepélyes szentmise keretében egy nővér örökfogadalmat tett.


További fotók –>

Csillag Csilla nővér kórházi lelkigondozói munkájáról
olvashatnak a kronika.ro honlapon:
Reményt, hitet visz a betegeknek, amikor délutánonként bekopog a kórtermek ajtaján, megnyugvást nyújt a haldoklóknak, vigaszt a hozzátartozóknak. Segít közelebb kerülni Istenhez, saját lelkivilágukhoz, átvállal a lelki terhek cipeléséből.
Teljes cikk–>