Magunkról

Küldetésünk

Célunk életünket Isten nagyobb dicsőségére, Jézust követve, feltétel nélkül az emberek szolgálatába állítani. Isten szeretetének megtapasztalása ébreszti fel bennünk a teljes önátadás vágyát. Segíteni az embereknek Megérint és...

Munkaterületeink

„Elsősorban azokhoz megyünk, akikről megfeledkeznek, akiknek emberi méltóságát megsértették, és akiknek legégetőbb az Örömhír megismerése.” (Szabályzat 29.) Az alapítás idején főként betegeket ápoltunk és családjaiknak...

Lelkiségünk

Lelki életünk formáját, valamint Istennel való kapcsolatunk megélésének módját Loyolai Szent Ignácnak, a Jézus Társasága megalapítójának, lelkisége határozza meg. Történelmi gyökerei az újkor kezdetére nyúlnak vissza, amikor új...

Karizmánk

Mi volt Gondviselésről nevezett Mária alapítási szándéka, és hogyan éljük ma a karizmánkat? 150 évvel ezelőtt, 1871 február 7.-én halt meg szerzetesközösségünk alapítónője. Ez alkalmat ad arra, hogy a fenti kérdésre aktuális...

Újdonságok

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról… Életörömünk forrásai Megállni, és ránézni arra, hogyan ápoljuk az élet kultúráját, arra, hogyan alakult ez ki, milyen...

Nevünkről

Akik közelebbről megismernek bennünket, még a barátaink is, sokszor meglepődnek, amikor meghallják teljes rendi nevünket: „A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja“. Az a torz és sötét kép Istenről, amely...

Impulzusok

„A szeretet leleményes, a szeretet kreatív, a szeretet nem áll meg a (most) nem lehetségesnél.”(Bereczki Silvia sa) Játszol velem örömöst, sírósat? Örvendező gyerekeket nézegetek: egyikük éppen egy nagy ruháskosárban bújik el és...

Kereszt

Segítőnővérként a külső ismertető jelünk a fogadalmi keresztünk. Ez egy ruandai művész alkotása. A kereszt Jézus Krisztusra utal, akit egész életünkben követni szeretnénk. A kereszt egyben a remény jele is, hogy az élet erősebb a...

Történetünk

Rendünk alapítója Eugenie Smet, rendi nevén Gondviselésről nevezett Boldog Mária. Ő korának egyházában egyszerre képviselte a folytonosságot és a törést. Nagyon fiatalon felfedezte a tisztítótűzben szenvedő lelkek iránti...

Segítőnővérek barátai

A segítőnővérek jelenléte, imája és emberek felé fordulása abból a reményből fakad, hogy ahol emberi határaink véget érnek, ott Isten szeretete végtelen. Döntő élethelyzetekben, krízisben és szenvedésben rejlik belő növekedésünk...