Magunkról

Küldetésünk

Célunk életünket Isten nagyobb dicsőségére, Jézust követve, feltétel nélkül az emberek szolgálatába állítani. Isten szeretetének megtapasztalása ébreszti fel bennünk a teljes önátadás vágyát. Segíteni az embereknek Megérint és megmozgat bennünket [...]

Munkaterületeink

„Elsősorban azokhoz megyünk, akikről megfeledkeznek, akiknek emberi méltóságát megsértették, és akiknek legégetőbb az Örömhír megismerése.” (Szabályzat 29.) Az alapítás idején főként betegeket ápoltunk és családjaiknak segítettünk a párizsi munkásnegyedekben (…). [...]

Lelkiségünk

Lelki életünk formáját, valamint Istennel való kapcsolatunk megélésének módját Loyolai Szent Ignácnak, a Jézus Társasága megalapítójának, lelkisége határozza meg. Történelmi gyökerei az újkor kezdetére nyúlnak vissza, amikor új látásmód alakult [...]

Karizmánk

Mi volt Gondviselésről nevezett Mária alapítási szándéka, és hogyan éljük ma a karizmánkat? 150 évvel ezelőtt, 1871 február 7.-én halt meg szerzetesközösségünk alapítónője. Ez alkalmat ad arra, hogy a fenti [...]

Újdonságok

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról... Magyarországon élő nővérek találkozója A Magyarországon élő nővéreink találkozójára május 25. és 26. között Csobánkán került sor. Szép volt pár év [...]

Nevünkről

Akik közelebbről megismernek bennünket, még a barátaink is, sokszor meglepődnek, amikor meghallják teljes rendi nevünket: „A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja“. Az a torz és sötét kép Istenről, amely [...]

Impulzusok

„A szeretet leleményes, a szeretet kreatív, a szeretet nem áll meg a (most) nem lehetségesnél.”(Bereczki Silvia sa) Megújuló élet A Húsvét hajnali csendben Jézus meghív: keressük a mindig megújuló életet, [...]

Kereszt

Segítőnővérként a külső ismertető jelünk a fogadalmi keresztünk. Ez egy ruandai művész alkotása. A kereszt Jézus Krisztusra utal, akit egész életünkben követni szeretnénk. A kereszt egyben a remény jele is, [...]

Történetünk

Rendünk alapítója Eugenie Smet, rendi nevén Gondviselésről nevezett Boldog Mária. Ő korának egyházában egyszerre képviselte a folytonosságot és a törést. Nagyon fiatalon felfedezte a tisztítótűzben szenvedő lelkek iránti áhítatot, de [...]

Segítőnővérek barátai

A segítőnővérek jelenléte, imája és emberek felé fordulása abból a reményből fakad, hogy ahol emberi határaink véget érnek, ott Isten szeretete végtelen. Döntő élethelyzetekben, krízisben és szenvedésben rejlik belő növekedésünk [...]

Cikkek, riportok

Sokféle tevékenységi területen dolgozunk. Fontos számunkra, hogy kísérjük az embereket az élet és a hit útján. Ezek a cikkek, apró mozaikkockaként, megmutatnak egy-egy részletet a munkánk során szerzett értékes tapasztalatokból... [...]

Nach oben