Segítő Nővér Család

A szerzetesrendünk karizmáját támogató imatársulat írásos dokumentumát az 1933 – ben kiadott imádságos könyv őrzi: „Segíts a szenvedő lelkeken“.

Az 1989-ben Magyarországon is letelepedett nővérek által felelevenedett az imacsoport élete is.

Mibenlétét, a 2011-ben Párizsban megtartott nemzetközi találkozón így fogalmazták meg:
„Megélni Gondviselésről nevezett Boldog Mária alapításának szellemét, Loyolai szent Ignác lelkiségében, a Segítő Nővérek Családjában“.

Azóta bárkinek – korra és nemre való megkülönböztetés nélkül – módja van csatlakozni, aki vállalja, hogy a tisztulás útján járókat segíti imáival, áldozatvállalásaival, a mindennapi feladatainak ellátás mellett. Ehhez közösségi formában is támogatást adnak a nővérek: havi találkozást, évi lelkigyakorlat, valamint évi közös szentmise lehetőségét biztosítva.

A lelki közösséget szolgálja még az évente négy alkalommal, a tagok részére megküldött „körlevél“.

Vissza az előző oldalra –>

Segíts a szenvedő lelkeken