Csíkszentdomokos

A Közép-Európa Tartományhoz a következő országok tartoznak:
Németország, Ausztria, Magyarország és Románia.

ROMÁNIA: Csíkszentdomokos + Marosvásárhely + Gyergyószentmiklós

Csíkszentdomokos a Kárpátokban a Fecsíki-medence legészakibb és legnagyobb települése. A faluból kilátás nyílik a Nagy-Hagymásra és az Egyeskőre. Nevét Szent Domokosról kapta. Lakosainak száma megközelíti a 6400 főt.

Az Árpádházi Szent Margit Lelkigyakorlatos ház 1992-1994 között épült boldogemlékű Márton Áron püspök úr akarata szerint a Gyulafehérvári Főegyházmegye és a csíkszentdomokosi egyházközség segítségével. Márton püspök prófétai előrelátással érzékelte annak szükségességét, hogy szülőfalujában egy olyan rendház épüljön, amely egyben lelkigyakorlatos ház és képzési központ is, főként gyermekek, fiatalok és nők számára.

A ház nyitott az Egyházmegye és ennek határain túlról érkező szentignáci lelkigyakorlatok után érdeklődő felnőttek részére. Lelkiségi és tematikus hétvégéken, (főként személyiségfejlesztő témákban, mint önismeret, kommunikáció, párkapcsolat, stb.) távolról érkezők és helyi személyek is részt vesznek. A rendház a plébánia legkülönbözőbb csoportjainak rendszeres találkozási helye: ifjúsági csoport, kamilliánus lelkiséget megélő gyerekcsoport, Házas Hétvége, Gyászolók önsegítő csoportja, Anonim Alkoholista csoport, Rebeka-asszonytalálka, Tenyeres-Talpas néptánccsoport. A rendházban Árpádházi Szent Margit tiszteletére szentelt kápolna nyitott mindazok számára, akik, Isten jelenlétében életüket rendezni szeretnék, az ő jelenlétében elcsendesedni, megpihenni akarnak.

Népi bútorfestő tábor Nagytusnádon
A hagyományos székely népi bútorfestés megismerésével, alapjainak elsajátításával ismerkedhetett meg az a tíz személyből álló csoport…
Folytatás–>

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A „Segítő Nővérek Kongregációja” Alapítvány az „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” keretében támogatást nyert a „A csíkszentdomokosi nővérek eszközbeszerzésének támogatására” című projekt megvalósítására, a következő azonosító számmal: EGYH-KCP-18-0085. A pályázatból a következőket vásároltuk meg: 2 db. konyhabúrt, 1 db. gránit kagylót és egy 1020 mm x 1000 mm nyitott könyvespolcot.
Az alapítvány működési célra 600.000 forintot kapott, amelyből megvásárolhatta a szükséges bútorokat.

Kapcsolat

Isten szeretete egy testté egyesít bennünket