Munkaterületeink

„Elsősorban azokhoz megyünk, akikről megfeledkeznek, akiknek emberi méltóságát megsértették, és akiknek legégetőbb az Örömhír megismerése.” (Szabályzat 29.)

Az alapítás idején főként betegeket ápoltunk és családjaiknak segítettünk a párizsi munkásnegyedekben (…).

Időközben munkaterületeink nagyon sokrétűvé váltak: a nővérek pasztorális- és szociális munkakörökben, plébániákon, idősotthonokban és kórházakban tevékenykednek – főként lelki gondozóként, ápolóként vagy orvosként-, valamint iskolákban, fogyatékkal élő emberek számára létesült intézményekben, börtönökben vagy eredeti szakmájukban dolgoznak.

Ezek a szolgálatok nem választhatók el az Evangélium hirdetésétől, de kifejezett formát nyernek, amikor a hitre nevelés, a teológiai tudományok és a lelki képzés feladatait vállaljuk, beleértve a lelkigyakorlatok kíséretét is.

Nincsenek saját intézményeink, mint iskolák vagy kórházak, hanem általában egyházi vagy állami munkahelyeken dolgozunk.

A különböző területeken másokért végzett szolgálatot az a remény táplálja, hogy Isten minden embert el akar vezetni élete teljes kibontakozására és teljességére.

Remény határok nélkül