Küldetésünk

Célunk életünket Isten nagyobb dicsőségére, Jézust követve, feltétel nélkül az emberek szolgálatába állítani. Isten szeretetének megtapasztalása ébreszti fel bennünk a teljes önátadás vágyát.

Segíteni az embereknek
Megérint és megmozgat bennünket az emberek ínsége, amely sokféleképpen van jelen a világban. Ez kihívást jelent számunkra, hogy teljes valónkkal elkötelezzük magunkat és tanúságot tegyünk arról a reményről, amely bennünk él, és sokoldalúan áthatja életünket:

+ Isten meghallgatja a szükséget szenvedők kérését.
+ Egy-egy sötét útszakasz megtétele után, új világosság ragyog ránk.
+ Jézus, szenvedésével és halálával előttünk járva, új élet lehetőségét nyitotta meg nekünk.
+ Isten végtelen szeretete túlmutat emberi határainkon.
+ Minden átélt krízishelyzet alakít bennünket, elmélyíti saját magunkkal és Istennel való kapcsolatunkat, valamint mélyebb szeretetre tesz képessé bennünket.
+ Isten minden embert el akar vezetni élete céljához, a megbékélés ünnepéhez, a szeretethez és a vele való végleges találkozáshoz.

Ezzel a reménnyel szeretnénk az emberek számára segítők lenni, különösen azok számára, akik fájdalmas és szenvedéssel teli helyzeteket élnek át.
Munkaterületeink nagyon sokrétűek – küldetésünk lehet bármi, ami az élet mellett szól. Alapítónőnk kívánságának megfelelően „mindenben segíteni, bármi legyen is az“.

Barátság Istenben
Kis közösségekben élünk, amelyek általában 3-5 nővérből állnak.
A közösség az a hely, ahol szolgálatunkban támogatjuk és erősítjük egymást: megosztjuk egymással tapasztalatainkat, reményeinket és csalódásainkat, imádkozunk egymásért, hordozzuk egymást és örülünk egymásnak. Ez az a hely, ahol lehetőség van a megkülönböztetésre: segítünk egymásnak Jézus tanításának fényében látni munkánkat, kapcsolatainkat, életvitelünket és ez alapján meghozni döntéseinket.
A közösségi élet éreznünk engedi azt is, hogy nem vagyunk egyedül, hanem Jézus Krisztus tanítványaiként vele együtt járunk az úton.

Istent minden dologban keresni és megtalálni
Szerzetesi életünket az evengéliumi tanácsok, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség határozzák meg. Ezek segítenek bennünket abban, hogy nyitottak maradjunk Isten felé és belső szabadsággal szolgáljunk embertársainknak.
Mind a személyes, mind a közös imaidők, a lelkigyakorlatok, a lelki kíséret és a csoportban történő megosztás figyelmessé tesznek bennünket arra, hogy minden találkozásban és életünk minden eseményében Isten szólni szeretne hozzánk. Hiszünk az Ő hatékony jelenlétében a világban, és erről szeretnénk tanúskodni.