Noviciátus

Aki az ismerkedés ideje és a jelöltségi idő után úgy dönt, hogy belép a közösségünkbe, az elkezdi a két éves noviciátust.

Nemzetközi közösségként két kiképzési helyünk (noviciátusunk) van, amelyek nemzetközi jellegűek. Egyike ezeknek Franciaországban van, Párizs közelében (Cergy), másikuk Kenya fővárosában, Nairobiban.

A noviciátus – személyes és közösségben megtett út
A novicia közösségben él, más nővérekkel és noviciákkal. A mindennapok kereteiben helyet kap a személyes és a közösségi ima, a megosztások, a közös étkezések, a tanulás, a reflexió és a pihenés ideje. Természetesen mindenki rézt vállal a háztartási teendőkből.

A noviciátus ideje a személyes Isten-kapcsolat és a Krisztussal való kapcsolat elméylítésének ideje. Ebben nyújtanak segítséget a a Szentírás szövegeivel imádkozott személyes imaidők, a közösségben végzett imák, valamint a napi szentmisék ünneplése. A napi visszatekintés imájában begyakorolja a novicia azt, hogy Isten szerető tekintetével nézzen vissza a napjára. A csendes napok lehetőséget teremtenek a mélyebb imára, és arra, hogy kiértékelje tapasztalatait.

A noviciátus első évében a novicia elvégzi a 30 napos lelkigyakorlatot a szent-ignáci hagyomány alapján. Ez a tapsztalat az ignáci lelkiségben való meggyökerezés kiváltásgos időszaka. Arra szolgál, hogy az ima és a lelkikíséret által a novicia elmélyítse saját hitét, és átgondolja életét Krisztus követésben.

A noviciamesternő (a képzés vezetője) kíséri a noviciát útján. Segíti a noviciát észrevenni és kiértékelni, hogy közösségünk útján járva boldog, bennsőleg szabad és eleven tud-e lenni, hogy képességeivel és talentumaival, elképzeléseivel és ötleteivel jelen tud- e lenni és bele tud-e növekedni a közösségbe.

Kiképzés és experimentumok
A noviciátus ideje alatt a novicia a szerzetesi élet különböző témáival foglalkozik. A rendi irodalom, a noviciátuscsoportban történő elmélyítő beszélgetések, más szerzetesközösségek noviciáival és noviciusaival közösen szervezett szakmai napok keretében foglalkozik a Szentírás témáival, valamint az ignáci lelkiséggel és rendünk karizmájával. Megismerkedik az Alapító iratokkal, a közösség Szabályzatával és ezek történetével, illetve különböző nővérekkel beszélgetve tapasztalatokat gyűjt arról, hogy miként lehetséges a szerezetesi fogadalmak szerinti élet szegénységben, tisztaságban és engedelmességben. Ezek mellett foglalkozik saját személyiségével és azzal, hogy miként vált azzá, aki ő maga.

A noviciátus ideje alatt a novicia különböző experimentumokban vesz részt, amelyek egyféle gyakorlatok. Ezek az experimentumok lehetőséget teremtenek arra, hogy gyakran egészen újszerű életvalóságokkal kerüljön kapcsolatba, megtapasztalaja saját magát ezek között a körülmények között, és megérezze, amit ezek a tapasztalatok saját életvezetése szempontjából jelenthetnek. Az experimentumok rendszerint szociális területen történnek, pl. hajléktalanokkal, menekültekkel, gyerekekkel, fogyatékkal élőkkel, vagy pasztorális területen, mint pl. egy plébániaiai közösségben vagy a kórházi lelkigondozásban.

A noviciátus második évében a novicia 4 hónapot egy másik segítőnővéri közösségben él. Ez idő alatt rendszerint hazája vagy tartománya egyik közösségében tartózkodik. Ezáltal megismerheti egy másik közösség hétköznapjait, amely más, mint a noviciátusi közösségé, valamint tapasztalatokat szerezhet egy átfogóbb szociális vagy pasztorális experimentumban.

Első fogadalom
A noviciátus a második év végén az első fogadalommal ér véget. Ezzel a fogadalommal a nővér elköteleződik közösségünkben 1-3 évre az evangéliumi tanácsok szerinti életre.

Impressziók

Rövid videó a noviciátusról
Noviciátus Cergyben, Franciaország
Noviciátus Nairobiban, Kenya

Közösen keresni Isten akaratát