Szolidaritás

Szabályzatunkban ez áll: „Az Örömhírt, amelyet kaptunk, tovább kell adnunk: ezt sürgetőnek érezzük. Egész életünkkel és szavainkkal segíteni kívánunk az embereknek abban, hogy Istennel találkozhassanak. Ha hitelesen akarjuk hirdetni azt, hogy az Isten atya, akkor azon kell fáradoznunk, hogy a testvéri szeretet és a kölcsönös tisztelet kapcsolatát alakítsuk ki köztünk és minden ember között, hogy ezáltal elismerést nyerjen minden ember abszolút értéke, különösen a szegényeké és a kicsinyeké.” (Szabályzat 25)

A saját környezetünkben és nemzetközi téren is találkozunk a gazdagság és a szegénység közötti nagy feszültséggel, emberekkel, akiket kizárnak és elnyomnak, a háborúk és konfliktusok pusztításával, saját életforrásaink elpazarlásával.
Számunkra fontos volt már a kezdetekben is, hogy munkánk által hozzájárulhassunk az igazságossághoz, a békéhez, a kiengesztelődéshez és a természet védelméhez. Az idők változásával, keressük újra és újra a lehetőségeket, hogy mindenki saját tehetsége szerint, hozzájárulhasson egy jobb világ kialakításához. Hiszen Isten Országa – ahol minden ember szabadon és félelem nélkül élhet – a mindennapokban kezdődik el és válik konkréttá.

Projektek

Építeni egy igazságosabb világot