Impulzusok

„A szeretet leleményes, a szeretet kreatív, a szeretet nem áll meg a (most) nem lehetségesnél.”(Bereczki Silvia sa)

Az Úr Jézus mágnese
Szentgyónásra készültünk fiatalokkal. Beszélgettünk, kérdeztek jól, őszintén.
Képeket kerestünk magunkban arra, ami a kiengesztelődés szentségének üzenetét hordozza.
Megálltunk a mágnesnél, amelyre a vasreszelék ráirányul. Szépen, formásan, belülről, mert magában hordozza a választ vonzásra: a vonzódást. Tovább…

Segítőnővéri kulcsszavak hétről hétre
Pünkösdvasárnap: #megérintődni, hogy megindítsak
Húsvét 7. vasárnapja: #várakozás
Húsvét 6. vasárnapja: #szabadon-örömmel-szeretettel
Húsvét 5. vasárnapja: #benne maradni…
Húsvét 4. vasárnapja: #őrködni az élet felett
Húsvét 3. vasárnapja: #egyszer csak
Húsvét 2. vasárnapja: #veszteségélmény s feltámadás
Húsvétvasárnap:#felvirrad az ünnep
Nagyhét: #Isten nagylelküsége
Nagybőjt 5.hete: #önátadás
Nagybőjt 4.hete: #engedelmesség
Nagybőjt 3.hete: #tisztulás
Nagybőjt 2.hete: #határhelyzeteink
Nagybőjt 1.hete: #úton lenni

Kerüljek konfliktusba Istennel?
A lelkigyakorlatokban arra hív Loyolai szent Ingnác, hogy kérjem, amit „óhajtok“, amire vágyom. Amikor valaki már elég erős ahhoz, hogy vágyait megfogalmazza és velük Isten elé álljon imájában, akkor tapasztal belső konfliktusokat saját vágyai között is, de szembesül a saját vágyai és Isten akarata közötti konfliktussal is.
Az élet dinamikája ott talál utat, ahol ezt a konfliktust nyíltan felvállaljuk. Ebben a termékeny feszültségben mozgat Isten, hogy egyre őszintébben álljak eléje és benne váljon teljessé életem… Itt olvashatják tovább Vormair Emese sa cikkét.

Játszva imádkozni
A kreativitás mint a szerető Teremtővel és a teremtő Szeretettel való együttműködés, ima, amelyben egész lényünkkel veszünk részt: testünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel…
Érdemes tehát imaéletünk gazdagítására felhasználni mindazokat az eszközöket, amelyeket kedvelünk és amelyekkel talán már valamilyen szinten barátságban vagyunk, majd pedig, tovább merészkedve, új lehetőségeket kipróbálni, határainkat tágítani, és kifejezni magunkat színek, formák, szókapcsolatok, hangok, mozdulatok, szimbólumok által. Továb…

Nagy lélekkel jelen lenni az imában
…Bátorságra van szükségem ahhoz, hogy nagyra, nagyon nagyra tárjam szívem kapuját….
Isten az életet akarja, azaz a bennem elrejtett életet, életét akarja kiteljesíteni. Velem együtt akarja ezt tenni.
És azt keresi, várja, miként növekszik apránként bizalmam, hogy én is vele akarjam tenni….
Itt olvashatják tovább Vormair Emese nővér impulzusát.

Mértéktartás az életstílusomban
200 g margarin, 100 g cukor, 4 tojás…
Túl sok vagy túl kevés az edényben és a süti minősége megváltozik.
“Te pedig válaszd az életet!” (MTörv 30,19) -Ahhoz, hogy életben maradjunk, egy sikeres életet éljünk, sajnos nincs mindig megadva a recept.
Egy életen át gyakorolunk szent Pál tanácsa szerint: “Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” (1Tessz 5,21). Maradjunk tehát Isten kegyelmével olyanok, akik próbálkoznak és kérdeznek… .
Itt olvashatják tovább Darvas Piroska nővér impulzusát.

Az Úr iskolájában
Az iskola, tanító(mester), oktatás szavak talán nem csengnek nagyon pozitívan a fülünknek. Amiről azonban Loyolai Szent Ignác beszél, az egy folyamatos növekedés az Isten hangjának felfedezésében és meghallásában a mindennapi események, a másokkal való találkozások, beszélgetések által…
Mit jelent az Úr iskolájába járni? Ezt a kérdést világítja meg Both Vanda nővér a következő cikkében.

Célok és eszközök
Életem céljai, valamint azok az eszközök, amelyek segíthetnek abban, hogy azok ne csak ábránd álmok maradjanak – ez a tanítás és az ezzel kapcsolatos bölcsesség, mint „alapelv“, régebbre visszanyúlik, mint gondolnánk. Bővebben itt olvashatják Darvas Piroska nővér gondolatait.

Gondolatok – „koroNAPfény“
A mostani különös „koronavirus-időben“ Bereczki Silvia nővér gondolatai olvashatják a www.romkat.ro oldalon: 7+1 kérdés: Bereczki Silvia válaszol, a szivárvány szimbolikájáról, a kreatív szeretetről