Impulzusok

„A szeretet leleményes, a szeretet kreatív, a szeretet nem áll meg a (most) nem lehetségesnél.”(Bereczki Silvia sa)

Megújuló élet
A Húsvét hajnali csendben Jézus meghív: keressük a mindig megújuló életet, amelyhez a halálon át vezet az út.
Az asszonyok és az apostolok átélték a fájdalmat, a veszteséget, a hiányt, amikor Jézust elkísérték (ki-ki a maga módján), és eljutottak a Feltámadottal való életet adó, felszabadító találkozáshoz. Ehhez elengedték addigi biztonságukat, elképzeléseiket, elvárásaikat, és figyeltek arra, hogy a Feltámadott hogyan mutatkozik meg, hová vezeti, milyen módon ajándékozza meg őket szeretetével.
Úton lenni Jézussal, keresni a Vele való találkozást, felfedezni az örömet, amely gyakran rejtetten, meglepetést okozva jelenik meg, és nyitottságot kér- erre (is) ad lehetőséget a Feltámadás Ünnepe. (Kedves Rita sa)

„Benne élet volt, s az élet volt az emberek világossá.“ (Jn 1,4)
Életet adott, és minden nap megújítja.
És világosságot gyújt…
Mit látok az életemben az Ő fényénél?
Élettel teli, megújuló szeretettel lenni jelen életem minden valóságában…-
erre hív meg az emberrévált Isten. (Kedves Rita sa)

Úgy világítson a ti világosságotok…(Mt5,16)
Mindenszentek ünnepe környékén virágba borítjuk, tisztogatjuk, (ki)világítjuk szeretteink, ismerőseink földi maradványait őrző helyét, azokét, akik előttünk távoztak az élők sorából. Tudva vagy csak sejtve, remélve vagy félve, tesszük ezt abban a hitben is, hogy találkozunk az örökkévalóságban. Reméljük, hogy Krisztus világossága lesz örök része szeretteinknek, és nekünk magunknak is.
Az Úr Jézus arra hív, hogy világosság legyünk… Tovább

Játszol velem örömöst, sírósat?
Örvendező gyerekeket nézegetek: egyikük éppen egy nagy ruháskosárban bújik el és csalafintán kandikál kifele: vajon, megtalálom? Másikuk egy bohóccal találkozik, aki bohókásan maszatol egyet az arcára. Ragyog a két pici szempár: észrevették, összekuncogtak vele, pont ővele. Most ő a világ kiválasztottja, a legeslegje. Pedig csak egy maszatvonás az egész.
Tovább

Ma is hív a Király?
Krisztus király különös jelentőséggel bír Szent Ignác lelkiségében, hiszen az Ő hívásáról szóló elmélkedés a Lelkigyakorlatok egyik kulcspontja. De mi köze a 21. századi olvasónak ehhez a témához, különösen akkor, ha nem is végzi Szent Ignác lelkigyakorlatát? (Megjelent a Vasárnap katolikus hetilap november 20-ai számában). Tovább

Isteni bújócska
Emlékszem, mekkora csalódás volt tinédzser önmagam számára az Istenre való rátalálás lángoló élménye után megtapasztalni, hogy van, amikor nem tudok imádkozni, amikor „nem megy az ima” – legalábbis az addig megszokott formában nem. És aztán micsoda megkönnyebbülést és örömet jelentett felfedezni, hogy ami a lelkemet még olyankor is felemelte – egy-egy vers, dal, dráma, film, regény, hegyi tóban való úszás, gyerekmosoly, séta a természetben, pillantás a végtelenbe a hegy tetejéről –, az mind imává válhat… Felismerni, hogy amint Zorán énekli: „Amikor majdnem, majdnem feladtam,/ Velem voltál ezer alakban”. Tovább

Szabadságra vezetem és üdvözítem őket
Az üdvösségre, a teljességre Isten vezet el, ő ajándékoz meg vele. A mi részünk, hinni abban, hogy üdvösségét a nehéz időkben is ajándékozza nekünk. Nehéz időket élünk manapság sokféle tekintetben. Járvány, háború, klímaváltozás miatti katasztrófák – és mindezek kihatásának súlya egészen személyes életünkre, családjainkra, gyerekeink jövőjére. Megterhelnek, elvonják figylemünket arról, hogy Isten az, aki kivezet a szolgaságból, Ő az, aki az életünk minden gazdagságát ajándékozta és ajándékozza.
Tovább

Az Úr Jézus mágnese
Szentgyónásra készültünk fiatalokkal. Beszélgettünk, kérdeztek jól, őszintén.
Képeket kerestünk magunkban arra, ami a kiengesztelődés szentségének üzenetét hordozza.
Megálltunk a mágnesnél, amelyre a vasreszelék ráirányul. Szépen, formásan, belülről, mert magában hordozza a választ vonzásra: a vonzódást. Tovább…

Segítőnővéri kulcsszavak hétről hétre
Pünkösdvasárnap: #megérintődni, hogy megindítsak
Húsvét 7. vasárnapja: #várakozás
Húsvét 6. vasárnapja: #szabadon-örömmel-szeretettel
Húsvét 5. vasárnapja: #benne maradni…
Húsvét 4. vasárnapja: #őrködni az élet felett
Húsvét 3. vasárnapja: #egyszer csak
Húsvét 2. vasárnapja: #veszteségélmény s feltámadás
Húsvétvasárnap:#felvirrad az ünnep
Nagyhét: #Isten nagylelküsége
Nagybőjt 5.hete: #önátadás
Nagybőjt 4.hete: #engedelmesség
Nagybőjt 3.hete: #tisztulás
Nagybőjt 2.hete: #határhelyzeteink
Nagybőjt 1.hete: #úton lenni

Kerüljek konfliktusba Istennel?
A lelkigyakorlatokban arra hív Loyolai szent Ingnác, hogy kérjem, amit „óhajtok“, amire vágyom. Amikor valaki már elég erős ahhoz, hogy vágyait megfogalmazza és velük Isten elé álljon imájában, akkor tapasztal belső konfliktusokat saját vágyai között is, de szembesül a saját vágyai és Isten akarata közötti konfliktussal is.
Az élet dinamikája ott talál utat, ahol ezt a konfliktust nyíltan felvállaljuk. Ebben a termékeny feszültségben mozgat Isten, hogy egyre őszintébben álljak eléje és benne váljon teljessé életem… Itt olvashatják tovább Vormair Emese sa cikkét.

Játszva imádkozni
A kreativitás mint a szerető Teremtővel és a teremtő Szeretettel való együttműködés, ima, amelyben egész lényünkkel veszünk részt: testünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel…
Érdemes tehát imaéletünk gazdagítására felhasználni mindazokat az eszközöket, amelyeket kedvelünk és amelyekkel talán már valamilyen szinten barátságban vagyunk, majd pedig, tovább merészkedve, új lehetőségeket kipróbálni, határainkat tágítani, és kifejezni magunkat színek, formák, szókapcsolatok, hangok, mozdulatok, szimbólumok által. Továb…

Nagy lélekkel jelen lenni az imában
…Bátorságra van szükségem ahhoz, hogy nagyra, nagyon nagyra tárjam szívem kapuját….
Isten az életet akarja, azaz a bennem elrejtett életet, életét akarja kiteljesíteni. Velem együtt akarja ezt tenni.
És azt keresi, várja, miként növekszik apránként bizalmam, hogy én is vele akarjam tenni….
Itt olvashatják tovább Vormair Emese nővér impulzusát.

Mértéktartás az életstílusomban
200 g margarin, 100 g cukor, 4 tojás…
Túl sok vagy túl kevés az edényben és a süti minősége megváltozik.
“Te pedig válaszd az életet!” (MTörv 30,19) -Ahhoz, hogy életben maradjunk, egy sikeres életet éljünk, sajnos nincs mindig megadva a recept.
Egy életen át gyakorolunk szent Pál tanácsa szerint: “Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” (1Tessz 5,21). Maradjunk tehát Isten kegyelmével olyanok, akik próbálkoznak és kérdeznek… .
Itt olvashatják tovább Darvas Piroska nővér impulzusát.

Az Úr iskolájában
Az iskola, tanító(mester), oktatás szavak talán nem csengnek nagyon pozitívan a fülünknek. Amiről azonban Loyolai Szent Ignác beszél, az egy folyamatos növekedés az Isten hangjának felfedezésében és meghallásában a mindennapi események, a másokkal való találkozások, beszélgetések által…
Mit jelent az Úr iskolájába járni? Ezt a kérdést világítja meg Both Vanda nővér a következő cikkében.

Célok és eszközök
Életem céljai, valamint azok az eszközök, amelyek segíthetnek abban, hogy azok ne csak ábránd álmok maradjanak – ez a tanítás és az ezzel kapcsolatos bölcsesség, mint „alapelv“, régebbre visszanyúlik, mint gondolnánk. Bővebben itt olvashatják Darvas Piroska nővér gondolatait.