Bécs II

A Közép-Európa Tartományhoz a következő országok tartoznak:
Németország, Ausztria, Magyarország és Románia.

AUSZTRIA: Bécs I + Bécs II + Graz + Graz Rosenhain + Sallegg + Salzburg

Jelenleg ebben a közösségben négy örökfogadalmas nővér él, különböző életkorúak, és más-más rendi generációs háttérből jönnek. Feladataink sokrétűek: tanítóként jelen lenni egy iskolában, ahol különböző országokból származó gyerekek tanulnak, főállású lelkigondozóként egy kórházban, ahol többféle nyelvterületről érkeznek betegek, számukra segíteni, a tartományi titkárként szolgálni a közösséget , tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel foglalkozni, a lelkigondozóként egy börtönben szolgálatot teljesíteni. Ezenkívül még a feladatokat látunk el a hivatáspasztoráció területén a szerzetesek Quo Vadis Központjában.

Fontos számunkra nyitottnak maradni az emberek szükségleteire, akikkel kapcsolatba kerülünk.
Ugyanúgy fontos, hogy a különböző kapcsolódási lehetőségeken keresztül szeméyles adottságainkkal a segítőnővérek karizmáját megjelenítsük.

Különböző lelki programokat is ajánlunk: hétköznapok lelkigyakorlata, csendes napok, lelki kíséret. Megimserkedésre, együttlélésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget kínálunk.

Kapcsolat

Közösen keresni Isten akaratát