Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

Általános káptalan
2019. augusztus 3-án ünnepélyes szentmise keretében megkezdődött, Párizsban, a 21. általános káptalan. A francia fővárosban lévő anyaházunkba a világ minden tájáról érkeztek a tartományok, házcsoportok vezetői és küldöttei. A káptalan alatt sok kérdés kerül majd megvitatásra. Sor kerül majd egy új általános vezetés (elöljáró és a tanács) megválasztására, valamint az elkövetkező évek terveinek előkészítésére. Az általános káptalan 2019. augusztus 26-án ér majd véget. Tartományunkból négy nővér vesz részt rajta küldöttként.

„magis“ találkozó Litvániában
2019. július 23 – 31. között Litvániában és Lettországban került megrendezésre a szentignáci „magis“ találkozó. A résztvevők, kb. 200-an, Európa különböző országaiból érkeztek és először a kiscsoportokba kerülve különböző projektekben vettek részt (színház, természetvédelem, zarándoklat, szociális tevékenység…). Ezt követően a litván Kaunasban gyűltek össze egy közös megosztásra és a program lezárására. A mindennapok alappillére volt, a különböző projektekben való részvétel mellett, a reggeli áhítat, a szentmise, a visszapillantás imája és egy megosztás a kiscsoportban. Négy segítőnővér is résztvett a találkozón a fiatalok lelki kísérőjeként. Az egymással eltöltött napok sok örömet hoztak, segítettek a hit elmélyítésében és sok új tapasztalat megszerzésében. A program végén a résztvevők így búcsúztak egymástól: „Találkozzunk jövőre, 2020. augusztus 1. és 9. között!“

Egy találkozó a „Remény“ témában
2019. július 10 – 14. között Salzburgban találkoztak az örökfogadalmas nővérek. A találkozó témája a „Remény“. Ez egy kulcsszó a segítőnővéreknél. Nemrég ebben a témában jelent meg német nyelven egy könyv is, melyet Sr. Christa Baich, Sr. Dorothea Gnau és Sr. Christine Klimann segítőnővérek írtak. E könyv szolgált a megosztások alapjául. A találkozó alatt lehetőség volt egy szép kirándulásra a környező szép természetben.

Csillag Csilla nővér kórházi lelkigondozói munkájáról
olvashatnak a kronika.ro honlapon:
Reményt, hitet visz a betegeknek, amikor délutánonként bekopog a kórtermek ajtaján, megnyugvást nyújt a haldoklóknak, vigaszt a hozzátartozóknak. Segít közelebb kerülni Istenhez, saját lelkivilágukhoz, átvállal a lelki terhek cipeléséből.
Teljes cikk–>

Isten újra fel fog kérni!
Táncra biztatott Piroska nővér az erdélyi Nárciszfesztiválon
A Magyar Kurír egy különleges hagyományról számolt be Oroszhegyen, a Nárciszfesztiválról, amelyen nem csak az ünneplés, de Isten dicsőítése sem maradt el. Május 19-én Darvas Piroska segítőnővér táncra biztatta a résztvevőket…
A beszámoló –>

Nyílt nap a segítőnővérek rendházában Nyíregyházán
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapján egy beszélgetést olvashatunk a segítőnővérekkel, mely a rendházunk nyílt napján készült…
A teljes interjú –>

„A világ fejre állt“ – Kettős országtalálkozó (Magyarország-Románia)
A húsvéti idő harmadik hétvégéjén Csobánkán találkoztak a Romániában és Magyarországon élő nővérek. A találkozó alatt Ferenc pápa „Laudato si“, 2015-ben megjelent enciklikájával foglalkoztak. A különböző megosztások alatt vált lehetővé az, hogy az általunk jól ismert világ „fejre állt“ és arra hívott meg bennünket, hogy egy más szemszögből szemléljük a valóságát. Ebben az enciklikában a pápa tudatosan fordul minden emberhez és mindannyiunkat felszólít arra, hogy ne legyünk süketek, hogy halljuk meg az elnyomottak és szegények kiáltását, valamint a szenvedő Földünk és a természet sóhaját. Szeretnénk közösen keresni a mindennapokban a lehetőségeket, hogy még felelősségteljesebben tudjunk a „közös házunkkal“, ahogy Ferenc pápa a Földet nevezi, bánni.


További fotók –>

„Veszteséggel élünk, de a remény fényében járunk“
címmel Tegzes Katalin és Ilyés Erika segítőnővérek lelki napokat tartottak a SZÍV Lelkiségi Központban, Tahiban…
Folytatás –>

Kettős könyvbemutató Gyergyószentmiklóson
Joyce Rupp, nemzetközileg elismert lelkiségi író, előadó és lelkigyakorlatkísérő amerikai szerzetesnő két könyvének magyar fordítását jelentette meg a kolozsvári Verbum kiadó. A Határtalan együttérzés és a Fényszikrák című köteteket a gyergyószentmiklósi Szent István plébánián mutatják be a fordító, Bereczki Silvia segítőnővér és Szőcs Csaba plébános, kiadóigazgató közreműködésével.
Bővebben –>

Az alapítónő égi születésnapját ünnepelték a segítőnővérek Nyíregyházán
2019. február 7-én, Nyíregyházán, nyílt nap keretében rendházukba invitálták az érdeklődőket a „segítő nővérek”. Ezen a rendhagyó rendezvényükön, a Gondviselésről nevezett Boldog Mária rend alapítónő: Eugenie Smet égi születésnapjáról emlékeztek meg…
Folytatás –>

Apa-Lánya lelkinap Gyergyóban
Egy különleges köteléket, az apa-lánya kapcsolatot erősítik évről-évre az idén ötödik kiadásához érkezett, az Ilyés Erika segítőnővér és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ önkéntesei által kezdeményezett apa-lánya lelkinapok. Január 19-én több mint harminc édesapa és lánya jött el Gyergyószentmiklósra, a „Híd vagy szakadék egymáshoz a digitális világ?” mottóval meghirdetett eseményre…
A cikk folytatása a www.csalad.ro honlapon

Tartományi káptalan
2019. január 2 – 6. között az osztrák St. Pöltenben kapott helyet a Közép Európa Tartomány tartományi káptalanja. A négy különböző országból 30 nővér vett részt rajta. Készülve a nagy általános káptalanra, mely majd nyáron lesz megtartva Párizsban, a Rend különböző kérdéseire próbáltak választ találni. A különböző megkülönböztetési folyamatokban érezhető volt, ahogy közösen próbálják meghallani a Szentlélek hangját… A káptalan jó hangulatban és intenzív munkával telt el.


További fotók –>

Ideiglenes fogadalmasok találkozója
2018. november 2. és 4. között Bécsben találkoztak az ideiglenes fogadalmas nővérek, akik a tartomány különböző országaiból érkeztek ide. A közös imaidők mellett sok időt szenteltek a megosztásnak – meséltek a mindennapjaikról, a munkájukról és arról ami éppen foglalkoztatja őket. Mivel közülük néhányan Bécsben végezték a noviciátust mások Franciaországban ezért felmerült a kommunikáció kérdése: Hogyan lehet jól beszélgetni egy olyan csoportban, ahol nincs egy közös nyelv, melyet mindenki beszél? Ezt az akadályt is sok humorral és kreativitással oldotta meg a kis csoport: mindenki saját anyanyelvén mesélt majd azt lefordította egy idegen nyelvre – és ahol a magyar, német, angol vagy francia nyelv sem segített, ott a mimika és a különböző gesztikuláció oldotta meg a nyelvértés nehézségeit.
A találkozó nagyon jó hangulatban telt el.


További fotók –>

Első Fogadalmi ünnepség Bécsben
2018. szeptember 8-án, Bécsben, első fogadalmi ünnepség lett egy ünnepi szentmise keretében megtartva.
Ezen belül egy nővér megújította ideiglenes fogadalmát és megünnepeltük Brigitta nővér 60. éves szerzetesi jubileumát.


További fotók –>

Örökfogadalmas nővérek találkozója
Augusztus végén megtelt a Csíkszentdomokosi rendház a tartomány különböző sarkából érkező nővérekkel. A találkozó témája, hasonlóan mint a csobánkai találkozón – „Otthon – mit jelent ez számunkra?“. Közös megosztások, közös ima, filmnézés és egy közös kirándulás tette a találkozót felejthetetlenné.


További fotók –>

Ideiglenes fogadalmasok nemzetközi találkozója
2018. július 29-én kezdődött Párizsban, az anyaházban a találkozó. Több tartományból érkeztek a résztvevő nővérek. Ismerkedés, megosztás, közös imák és fontos témák feldolgozására kerül majd sor ezekben a napokban. A találkozó jó hangulatban telik…


További fotók –>

Örökfogadalmas nővérek találkozója
Július elején Csobánkára érkeztek a tartomány különböző sarkából nővérek, hogy találkozzanak. A találkozó témája „Otthon – mit jelent ez számunkra?“. A sok megosztás és beszélgetés mellett volt idő kirándulásra is. A találkozó jó hangulatban telt el.


További fotók –>

Segítő Nővér Család ünnepe
2018. május 26-án, az Alapítónő boldoggá avatásának ünnepén, Csobánkán tartották meg a Segítő Nővér Család ünnepét, melyen az idén nemzetközivé nőtte magát az ünnepség. Délelőtt a helyi Plébánia templomban szentmisét tartottak, majd egy finom ebéd után a délutánt egy szép imaóra zárta le. Az ünnep nagyon szép és örömteli hangulatban telt el.


További fotók –>

Katolikus napok Németországban
2018. május 10. és 13. között lettek megtartva a Katolius Napok a németországi Münster-ben. A látogatók megtapasztalhatták a német katolikus Egyház gazdagságát és sokszínűségét. A segítőnővérek közül többen is jelen voltak egy sátorban. Sok érdekes beszélgetés, sok kérdés, közös gondolkodás értékes tapasztalat volt mindannyiuk számára.


További fotók –>

Tartományi találkozó Pannonhalmán
Pannonhalmán találkoztak a tartományban élő nővérek 2018. április 27 és 30. között. Nagy öröm volt újra találkozni egymással, elmesélni ki mit él a hétköznapokban és a küldetésben. Látogatást tettünk a bencés apátságban valamint többet megtudtunk Magyarország történetéről, múltjáról és jelenéről. Vasárnap közös szentmisén adtunk hálát az elmúlt évért és köszöntöttük azt a nővért, aki az idén ünnepli fogadalmának 25. jubileumi évét. A közös kirándulás és a közös esti zenélés maradandó emlék marad mindannyiunk számára.


További fotók –>

Segítő Nővérek a Katolikus Krónikában…
https://www.mediaklikk.hu/video/katolikus-kronika-2018-02-25-i-adas/#

Az egészségügyben dolgozó nővérek európai találkozója
Luzernben, a svájci kis városban, tartották meg az egészségügyben dolgozó nővérek európai találkozóját 2018. február 10-14. között. A találkozóra Erdélyből, Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Franciaországból és Svájcból érkeztek a résztvevők. A találkozó jó hangulatban telt el és jutott idő a a szép város és környéke megcsodálására is.

Jakabos Adél nővér munkájáról…
Az Erdélyi Magyar Televízió az „Artériák“ című kisfilmben bemutatja a Jakabos Adél nővér munkáját, aki a Gyulafehérvári Caritas munkatársa. A Caritas egy kiterjedt hálózatot épített ki Erdélyben az otthongondozás terén….