Aktuális

Itt olvashat beszámolókat a különböző aktuális programokról, lelkigyakorlatokról, találkozókról…

Első Fogadalmi ünnepség Bécsben
2018. szeptember 8-án, Bécsben, első fogadalmi ünnepség lesz egy ünnepi szentmise keretében.

Ideiglenes fogadalmasok nemzetközi találkozója
2018. július 29-én kezdődött Párizsban, az anyaházban a találkozó. Több tartományból érkeztek a résztvevő nővérek. Ismerkedés, megosztás, közös imák és fontos témák feldolgozására kerül majd sor ezekben a napokban. A találkozó jó hangulatban telik…


További fotók –>

Örökfogadalmas nővérek találkozója
Július elején Csobánkára érkeztek a tartomány különböző sarkából nővérek, hogy találkozzanak. A találkozó témája „Otthon – mit jelent ez számunkra?“. A sok megosztás és beszélgetés mellett volt idő kirándulásra is. A találkozó jó hangulatban telt el.


További fotók –>

Segítő Nővér Család ünnepe
2018. május 26-án, az Alapítónő boldoggá avatásának ünnepén, Csobánkán tartották meg a Segítő Nővér Család ünnepét, melyen az idén nemzetközivé nőtte magát az ünnepség. Délelőtt a helyi Plébánia templomban szentmisét tartottak, majd egy finom ebéd után a délutánt egy szép imaóra zárta le. Az ünnep nagyon szép és örömteli hangulatban telt el.


További fotók –>

Katolikus napok Németországban
2018. május 10. és 13. között lettek megtartva a Katolius Napok a németországi Münster-ben. A látogatók megtapasztalhatták a német katolikus Egyház gazdagságát és sokszínűségét. A segítőnővérek közül többen is jelen voltak egy sátorban. Sok érdekes beszélgetés, sok kérdés, közös gondolkodás értékes tapasztalat volt mindannyiuk számára.


További fotók –>

Tartományi találkozó Pannonhalmán
Pannonhalmán találkoztak a tartományban élő nővérek 2018. április 27 és 30. között. Nagy öröm volt újra találkozni egymással, elmesélni ki mit él a hétköznapokban és a küldetésben. Látogatást tettünk a bencés apátságban valamint többet megtudtunk Magyarország történetéről, múltjáról és jelenéről. Vasárnap közös szentmisén adtunk hálát az elmúlt évért és köszöntöttük azt a nővért, aki az idén ünnepli fogadalmának 25. jubileumi évét. A közös kirándulás és a közös esti zenélés maradandó emlék marad mindannyiunk számára.


További fotók –>

Segítő Nővérek a Katolikus Krónikában…
https://www.mediaklikk.hu/video/katolikus-kronika-2018-02-25-i-adas/#

Az egészségügyben dolgozó nővérek európai találkozója
Luzernben, a svájci kis városban, tartották meg az egészségügyben dolgozó nővérek európai találkozóját 2018. február 10-14. között. A találkozóra Erdélyből, Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Franciaországból és Svájcból érkeztek a résztvevők. A találkozó jó hangulatban telt el és jutott idő a a szép város és környéke megcsodálására is.

Jakabos Adél nővér munkájáról…
Az Erdélyi Magyar Televízió az „Artériák“ című kisfilmben bemutatja a Jakabos Adél nővér munkáját, aki a Gyulafehérvári Caritas munkatársa. A Caritas egy kiterjedt hálózatot épített ki Erdélyben az otthongondozás terén….

Döntések és vállalások az apa-lány kapcsolatban
„Dönts! Vállald!” címmel szervezték meg január 27-én a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánián az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő apa-lánya lelkinapot, amelyen idén 23 édesapa vett részt lányával együtt… Szombat délelőtt a köszöntés és a résztvevők játékos ráhangolódása után Ilyés Erika segítőnővért tartott előadást a lelkinap mottója alapján, ezt követően az édesapák és lányaik külön kiscsoportokban beszélgettek az elhangzottak kapcsán…
Folytatás a www.csalad.ro honlapon –>

Ima iskola az egyeki Plébánián
A mai Ima Iskolában Laci atya előadótársa Ilyés Erika Segítő Nővér volt, aki Csobánkáról érkezett hozzánk. Erika nővér rövid bemutatkozással kezdte…
Folytatás valamin fotók az Egyeki Római Katolikus Plébánia honlapján –>

Magyarországon élő nővérek találkozója Csobánkán
2017. november 17-19. között került sor a Magyarországon élő nővérek találkozójára. Az ötletesen előkészített hétvége témája „Minőségi idő“ – egymás mélyebb megismerése (kedvenc ének, vers, történet alapján). Team munkára is sor került, amikor is fakockákkal – vagyis mindenki beleadva azt, amije van – építettek egy közös sajátos művet. A hétvége mindenkinek maradandó élményeket adott.


További fotók –>

Kreatív lelki hétvége Csobánkán
Ezen a hétvégén, 2017. november 10 -12. között, Csobánkán, a Segítő Nővér Család „Úton lévők“ csoportjának volt kreatív lelki hétvégéje. A kézműves munka sok örömet adott mindenkinek.


További fotók –>

Ausztriában élő nővérek találkozója Bécsben
Bécsben, az Abt-Karlgasse utcai közösségben 2017. november 10-12. között került sor az Ausztriában élő és tevékenykedő nővérek éves találkozójára. Intenzív megosztásra került sor az osztrák közösségek történetéről, jelenéről és jövőjéről. A bemutatók által érezhető volt a nővérek tevékenységének gazdagsága, érdekes volt hallani az idősebb nővérektől a múlt eseményeiről, éreztük és méltattuk a jelen határait is. Mindenkiben nagy hála volt az elmúlt időszakért. Így rátekintve a múltra talán könnyebben megértjük a jelent és még több reménnyel tekintünk a jövőbe.


További fotók –>

Terciátus találkozó
Salzburgban találkoztak a terciátust végző nővérek a tartományunkból.

Krisztus a „betongyűrűben”
Bemutatták Vincenzo Paglia „Nővérünk, a halál” című kötetét
A Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában megjelent kötetet Tegzes Katalin segítő nővér, Papp Miklós morálteológus és Szőke Péter, a Szent Egyed közösség magyarországi vezetője ismertette november 6-án Budapesten, a D18 kávézó és könyvesbolt közösségi termében…
Beszámolót olvashat a Magyar Kurírban

„Imaiskolát“ indítottak Egyeken
A Hajdú-Bihar megyei településen működő intézmény pedagógusai részt vesznek a Papp László plébános és Tomka Magdolna segítő nővér által létrehozott „Imaiskola” szemináriumán…
Beszámolót olvashat a Magyar Kurírban

Ideiglenes fogadalmas nővérek találkozója Csobánkán
2017. október végén került sor az ideiglenes fogadalmas nővérek találkozójára, ezúttal Csobánkán. Miután az elmúlt találkozókon a karizmánk különböző aspektusaival foglalkoztunk, ezen a találkozón arról gondolkodtunk, hogy mit és hogyan tudunk kifelé közvetíteni ebből. Például, hogyan lehet 60 másodperc alatt megmagyarázni a „tisztítótűz“ fogalmát vagy egy bemutatkozó beszélgetésben, hogyan tudom röviden elmondani mindazt, amit segítőnővérként fontosnak tartok. Szerepjátékok, élénk viták, megosztások színezték az együttlétünket. A találkozót, Budapesten, egy idősek otthonában élő nővér meglátogatása kerekítette le.


További fotók –>

Őszi lelkigyakorlat Tahiban
2O17. október 24-26 között voltunk együtt mintegy harmincan a tahitótfalusi „Szív Lelkiségi Központban” egy – félévente ismétlődő már hagyományos – őszi lelkigyakorlaton. A találkozást Tegzes Katalin segítőnővér az évek óta megtapasztalt gonddal, szakmai hozzáértéssel és szeretettel készítette elő, majd vezette végig.
Folytatás ->

Segítő Nővérek tanúságtétele
Az Egyeki Szent József plébánián a „törzsközönség” mellett most is jelen voltak újabb érdeklődők is, hogy rácsodálkozhassanak a szerzetesi és az egyéni életutak különbözőségeire és párhuzamaira.
A Segítő Nővérek Kongregációját képviselő Magdi nővérek hitelességükkel, természetes és tiszta, logikus előadással, megfoghatóan közel hozták hozzánk a megfoghatatlant…
Folytatás –>

Szociális projekt Csíkszentdomokoson
2017. szeptemberében immár hatodik alkalommal kapott helyszínt a szociális projekt Csíkszentdomokoson, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők belesegítve a szüreti- és más munkálatokba megismerkedjenek az erdélyi falu mindennapjaival, az emberekkel és a falu kultúrájával. Drezdából, Lipcséből és Graz-ból érkeztek fiatalok a segítőnővérek csíkszentdomokosi rendházába, ahol lakást, ellátást és sok segítséget kaptak ahhoz, hogy kapcsolatot teremtsenek a falu lakóival. Több fontos munkába tudtak belesegíteni mint például a téli tűzelőfa begyűjtése az erdőben, a krumpli felszedése a földeken, befőzés. A tábor mindennapjainak fontos keretet adott a lelki-spirituális háttér, hogy a résztvevők – Szent Ignác mondását idézve – ebből is hasznot meríthessenek. Az egymással való ismerkedés, egy új élettér felfedezése, a munkabíró képesség kipróbálása és a gyönyörű természetben tett közös kirándulások, a fiatalok szerint, mind-mind értékes tapasztalatok és érdemes ezt a projektet a jövőben is továbbfolytatni.


További fotók –>

Megáldották az „Elengedés fáját“…
Szeptember 10-én, vasárnap a csíksomlyói kegytemplomban a Tamás József püspök által celebrált ünnepi szentmise keretében áldották meg az „Elengedés fáját”, amely azoknak a szülőknek készült, akik egy vagy több gyermeküket gyászolják, akiket magzatként vagy nem sokkal a születésük után engedtek vissza a Jóistenhez….
Tovább –>

Örökfogadalmi ünnepségek Csíkszentdomokoson és Lipcsében
Jakabos Adél nővér 2017. szeptember 2-án, Csíkszentdomokoson, Regina Stallbaumer 2017. szeptember 17-én, Lipcsében, egy ünnepi szentmise keretében tettek örökfogadalmat. Az ünnepségre nagy számban jöttek el ismerősök, rokonok és nővérek.


További fotók –>

Egy riport Jakabos Adél nővérrel, mely megjelent a „Vasárnap“ katolikus hetilapban 2017. szeptember 17-én (XXVII. évfolyam, 38. szám).

Nemzetközi noviciátus találkozó Párizsban
Párizsban, az anyaház ad helyet, most szeptemberben, a világ különböző részeiről érkező noviciák találkozójának. Az itt töltött idő alatt behatóbban ismerkednek majd meg az Alapítónő személyével és a rend történetével. Az Anyaházban tett körút az Altemplomban fejeződött be, ahol az Alapítónőnk sírja is található. A találkozó lehetőséget ad egymás kultúrájának a megismerésére is.


További fotók –>

Örökfogadalmas nővérek találkozója Csobánkán
2017. augusztus utolsó hétvégéjén a tartomány mind a négy országából érkeztek nővérek Csobánkára és betöltötték a házat. A találkozó témája „A lélek szüksége: csend, szépség, barátság“ volt, mely így év elején arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy a sok munka mellett mindig fontos a lelki egyensúlyra, a lélek szükségletére is figyelni. A találkozó alkalmat adott arra is, hogy Budapesten a megtekintsük a „Láthatatlan kiállítást“, mely egy új, eddig csak távolról szemlélt világot tárt fel előttünk. Az együttlét, a mély megosztások, a szép táj és az imaidőkben megtapasztalt csend a csapat minden résztvevőjének nagyon jót tett.


További fotók –>

Segítő Nővérek Európában – A mai fiatalok világa
2017. július 9-én Európa különböző országaiból (Franciaország, Olaszország, Svájc, Németország, Ausztria, Románia, Magyarország) érkeztek segítőnővérek Csobánkára, egy közös találkozóra, melynek témája „A mai fiatalok világa“ volt. Mik is a mai fiatalok szükségletei? Mik az érdeklődési köreik? Mi, segítőnővérek, hogyan tudjuk őket segíteni abban, hogy kibontakoztassák képességeiket? Beszélgetések, megosztások, különböző kreatív programok által a nővérek megismerhették a különböző országokban a fiatalok helyzetét és egymás munkaterületeit. A közös grillezés, kirándulás, imaidők még színesebbé tették ezt a találkozót.
A találkozóról megtekinthető egy video is, magyar felirattal. (A feliratot indítás után a videoablak jobb alsó sarkában található „Beállítások“ gombnál lehet bekapcsolni: Beállítások > Feliratok > Magyar)


További fotók –>