Magunkról

Küldetésünk

Célunk életünket Isten nagyobb dicsőségére, Jézust követve, feltétel nélkül az emberek szolgálatába állítani. Isten szeretetének megtapasztalása ébreszti fel bennünk a teljes önátadás vágyát. Segíteni az...

Munkaterületeink

„Elsősorban azokhoz megyünk, akikről megfeledkeznek, akiknek emberi méltóságát megsértették, és akiknek legégetőbb az Örömhír megismerése.” (Szabályzat 29.) Az alapítás idején főként betegeket ápoltunk...

Lelkiségünk

Lelki életünk formáját, valamint Istennel való kapcsolatunk megélésének módját Loyolai Szent Ignácnak, a Jézus Társasága megalapítójának, lelkisége határozza meg. Történelmi gyökerei az újkor kezdetére...

Nevünkről

Akik közelebbről megismernek bennünket, még a barátaink is, sokszor meglepődnek, amikor meghallják teljes rendi nevünket: „A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja“. Az a torz és...

Logónk

A színek szimbolikája: A zöld szín a földet és a földies dolgokat jelképezi. A kék szín az égre emlékeztett. A köztes tér üres fehérsége helyet ad a karizmánknak – helyet ad a tisztulás útjának, a föld és...

Történetünk

Rendünk alapítója Eugenie Smet, rendi nevén Gondviselésről nevezett Boldog Mária. Ő korának egyházában egyszerre képviselte a folytonosságot és a törést. Nagyon fiatalon felfedezte a tisztítótűzben szenvedő...

Segítőnővérek barátai

A segítőnővérek jelenléte, imája és emberek felé fordulása abból a reményből fakad, hogy ahol emberi határaink véget érnek, ott Isten szeretete végtelen. Döntő élethelyzetekben, krízisben és szenvedésben...

Segítőnővérek lelki kincseiből

Közösségünk karizmája kincs, amelyből mi, segítőnővérek élünk, és amelyet minden generáció újra meg újra lefordít a maga korára, élethelyzetére. „Az Örömhírt, amelyet kaptunk, tovább kell adnunk:...